Služby

Sports Business Group

Služby pro profesionální sportovce

Daňové poradenství & imigraceAbyste se mohli v klidu soustředit na sportovní výkony

 • daňová registrace
 • daňový domicil
 • správně podaná daňová přiznání (DPFO, DPH, srážková daň)
 • odvody zdravotního a sociálního pojištění
 • ošetření nepeněžních příjmů a jejich zúčtování (ošacení, strava, ubytování, cesty aj.)
 • komunikace s úřady a pojišťovnami
 • vyřízení víz, dlouhodobých a trvalých pobytů
 • posouzení nároku na odpočet DPH (u osobního auta, kanceláře, výstroje a výzbroje, nákladů na cestování, apod.)
 • komplexní právní poradenství

Rodinné záležitosti Pro případ, že by bylo třeba něco vyřešit ve vztahu či rodině...

 • zúžení, rozšíření a změny společného jmění manželů (předmanželské smlouvy)
 • conflict handling (coaching, mediace)
 • rozvody manželství (sporné, nesporné)
 • majetkové vypořádání manželů
 • úpravy poměrů k dětem (výživné, výchova)
 • určování a popírání otcovství
 • pěstounství, poručenství a osvojení dítěte
 • předběžné prohlášení, smlouva o nápomoci
 • dědictví a nástupnictví

Real estatePokud hledáte bydlení nebo nemovitost pro investici...

 • posouzení výběru nemovitostí a optimalizace portfolia
 • ocenění a studie proveditelnosti a využitelnosti nemovitostí
 • business model provozu a fungování nemovitostí
 • zprostředkování koupě/prodeje (asset deals & share deals)
 • hledání partnerů pro nemovitostní projekty (joint ventures)
 • řešení investic do rezidenčních/komerčních nemovitostí
 • financování nemovitostní hypotéky
 • právní podpora zastupování při koupi/prodeji; nájemní vztahy
 • dopady investic do bytů a pozemků v ČR i v zahraničí v oblasti DPH (uplatnění nároku na odpočet, vznik povinnosti registrace a uplatnění daně na výstupu)

Ochrana majetku & duševního vlastnictvíRozhodnete- li se zhodnotit či ochránit svůj majetek anebo práva...

 • strukturace a správa majetkového portfolia
 • ochrana majetku (svěřenský fond, nadační fond)
 • diverzifikace a pojištění rizik (majetkové a nemajetkové pojištění)
 • investice (majetkové účasti, cenné papíry, dluhopisy; startupy, e-shopy)
 • nebankovní financování (úvěry, půjčky a zajištění), vymáhání pohledávek
 • osobnostní práva, reklama a marketing, social media
 • revize marketingových smluv z pohledu daní, včetně problematiky barterů
 • práva duševního vlastnictví, autorská práva
 • pro bono aktivity a projekty (nadační činnost)
 • patronáty (např. letní akademie), sponzoring, dárcovství

Deliktní právo, procesní záležitosti, uplatnění nároků Když se stane něco, co si nikdo nepřeje...

 • dopravní a jiné přestupky, správní delikty, správní řízení
 • sepisování návrhů, žádostí, podání, stížností, trestních oznámení
 • náhrada škody, nároky z vadného plnění (reklamace), pojistné události
 • újma na zdraví (zastupování poškozených)
 • ochrana osobnosti a cti
 • disciplinární a arbitrážní řízení
 • občanské soudní řízení
 • trestní obhajoba

Nabízíme i další služby, které ušijeme na míru vašim každodenním potřebám, ať už potřebujete vyřešit záležitosti osobního, byznysového, právního či jiného charakteru. Kontaktujte nás.
 

Kontaktujte nás

Martin Bohuslav

Martin Bohuslav

Managing Partner | Advokát

Martin Bohuslav je vedoucím partnerem advokátní kanceláře Deloitte Legal. Zaměřuje se na řízení komplexních transakcí, projektů a restrukturalizací. Specializuje se na právní prověrky (due dilligence)... více

Petr Graca

Petr Graca

Senior manažer | Advokát

Petr Graca je seniorním advokátem v týmu Business Integrity v advokátní kanceláři Deloitte Legal v Praze. Petr má také na starosti pracovní skupinu pro sportovní právo a koordinaci lokální Sports Busi... více