Indsigt

Publikationer om regnskab

Få indblik i regnskabs- og revisionsområdet med vores publikationer.

Deloitte Årsnyt 2018
Bliv klar til regnskabsafslutningen. I Deloitte ÅrsNyt 2018 har vi samlet information, som vi har vurderet relevant, når der aflægges årsrapport for 2018 af virksomheder, som følger årsregnskabsloven eller IFRS.

Læs mere her

IFRS: Nye/ændrede standarder/fortolkningsbidrag
Hvad skal implementeres i regnskaber efter IFRS regnskabsåret 2018 og i kommende regnskabsår?

Læs mere her

Delårsrapportværktøjer 2018
Deloittes delårsrapportværktøjer hjælper din virksomhed med at minimere risikoen for fejl i delårsrapporten. Vi kan også tilbyde et compliance check af din virksomheds delårsrapport.

Læs mere her

IFRS Closing Out 2017
Deloitte har udsendt Closing Out 2017 nyhedsbrev, som omtaler væsentlige forhold af betydning for IFRS regnskabsaflæggelsen 2017.

Læs mere her

Tjeklisten for danske IFRS-aflæggere for 2017 er nu tilgængelig
Deloittes IFRS tjekliste, IFRS Checklist 2017 (DK), som er specielt tilpasset danske børsnoterede selskaber, er nu tilgængelig.

Læs mere her

IFRS Eksempelregnskab 2017
Det danske IFRS eksempelregnskab 2016 kan også anvendes for 2017. Det opdateres ikke i 2017, da der alene er meget begrænsede ændringer med virkning for 2017.

Læs mere her

IFRS: Nye/ændrede standarder/fortolkningsbidrag 2017
Deloitte har opdateret publikationen med hjælpeværktøjet ”Oversigt over nye og ændrede IFRS standarder og fortolkningsbidrag” med ændringer til IFRS udsendt til og med 9. december 2017.

Læs mere her

Delårsrapporter 2017
Deloittes delårsrapportværktøjer hjælper din virksomhed med at minimere risikoen for fejl i delårsrapporten. Vi kan også tilbyde et compliance tjek af din virksomheds delårsrapport.

Læs mere her

IFRS: Nye/ændrede standarder/fortolkningsbidrag
Deloitte har opdateret publikationen med hjælpeværktøjet ”Oversigt over nye og ændrede IFRS standarder og fortolkningsbidrag” med ændringer til IFRS udsendt til og med 31.12.2016. Værktøjet er søgt gjort så nemt for brugeren at anvende som muligt.

Læs mere her

IFRS Checklist 2016 (DK)
IFRS Checklist 2016 (DK) er baseret på Deloittes globale IFRS tjekliste, men er bl.a. tilpasset således, at supplerende danske krav til årsrapporten er indarbejdet, ligesom der er indarbejdet særskilte faneblade, der alene indeholder ændringer til de standarder, hvor nye bestemmelser er trådt i kraft i 2016. 

Læs mere her

Deloittes IFRS Eksempelregnskaber 2016
Det danske IFRS eksempelregnskab 2016 er opdateret med nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag, som træder i kraft for kalenderåret 2016, samt øvrige relevante ændringer for børsnoterede virksomheder. Desuden er Deloittes globale IFRS eksempelregnskab for 2016 udsendt i to udgaver.

Læs mere her

IFRS tjekliste 2016
IFRS tjeklisten for 2016 indeholder alle ændringer til IFRS, som er udsendt af IASB til og med 30. april 2016, herunder også ændringer, som endnu ikke er trådt i kraft for kalenderåret 2016.

Læs mere her

Delårsrapporter 2016 - Er du parat?
Regnskabskontrollen finder fejl i ca. 50% af de færdigkontrollerede delårsrapporter i 2015. Deloitte’s delårsrapportværktøjer hjælper din virksomhed med at minimere risikoen for fejl i delårsrapporterne. Vi kan også tilbyde et compliance tjek af din virksomheds delårsrapport.

Læs mere her

Dansk IFRS Eksempelregnskab 2015
Der er alene få ændringer til IFRS, som skal implementeres i årsrapporten for 2015, nemlig de ændringer, som følger af Annual Improvements to IFRSs 2011-2013 Cycle, som træder i kraft i EÚ for regnskabsår der begynder 1. januar 2015. Læs mere her

IFRS tjekliste 2015
IFRS tjeklisten for 2015 indeholder alle ændringer til IFRS, som er udsendt af IASB til og med 30. april 2015, herunder også ændringer, som endnu ikke er trådt i kraft for kalenderåret 2015. Læs mere her

Globalt IFRS Eksempelregnskab 2015
Eksempelregnskabet illustrerer IFRS krav til præsentation og oplysninger for regnskabsår som slutter 31.12.2015. Eksempelregnskabet illustrerer herunder effekten af implementering af nye eller ændrede IFRS standarder, der træder i kraft for regnskabsperioder som begynder 1. januar 2015.

Eksempelregnskabet tager udgangspunkt i en virksomhed, som ikke er førstegangsanvender af IFRS, og som ikke har implementeret nye og ændrede standarder før deres ikrafttrædelse. 

 

IFRS oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag
Vedhæftede pdf, som du finder via download-funktionen til venstre, indeholder en oversigt over nye og ændrede IFRS standarder og fortolkningsbidrag, som gælder for regnskabsår der begynder 1. februar 2015, 1. januar 2016 eller senere, samt nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft.

IFRS oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2015/16

Dansk IFRS Eksempelregnskab 2014
Børsnoterede virksomheder og andre virksomheder, som aflægger regnskab efter IFRS, skal implementere standarderne IFRS 10 – 12, Konsolideringspakken i deres årsrapport for 2014, medmindre de implementerede dem allerede i 2013. Disse kan for nogle virksomheder have betydelig effekt på store dele af regnskabet.

Hent inspiration til regnskabsudarbejdelsen i Deloitte’s IFRS Eksempelregnskab 2014.

 

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS tjekliste 2014
IFRS tjeklisten for 2014 indeholder alle ændringer til IFRS, som er udsendt af IASB til og med 30. april 2014, herunder også ændringer, som endnu ikke er trådt i kraft for kalenderåret 2014.

 

Vejledning til IFRS tjeklister 2014

Supplerende tjekliste for børsnoterede selskaber, der følger IFRS
Heri er samlet de yderligere danske oplysningskrav ifølge IFRS-bekendtgørelsen og NASDAQ OMX’ regelsæt (Oplysningsforpligtelserne) i én samlet regnskabstjekliste for børsnoterede virksomheder, der aflægger årsrapport efter IFRS.

 

Supplerende tjekliste for børsnoterede selskaber, der følger IFRS

Globalt IFRS Eksempelregnskab 2014
Eksempelregnskabet illustrerer IFRS krav til præsentation og oplysninger for regnskabsår som slutter 31.12.2014. Eksempelregnskabet illustrerer herunder effekten af implementering af nye eller ændrede IFRS standarder, der træder i kraft for regnskabsperioder som begynder 1. januar 2014.

Eksempelregnskabet tager udgangspunkt i en virksomhed, som ikke er førstegangsanvender af IFRS, og som ikke har implementeret nye og ændrede standarder før deres ikrafttrædelse.

Download som pdf fra IAS Plus hjemmesiden

IFRSs In Your Pocket 2014
Deloittes populære publikation foreligger nu i trettende, opdaterede udgave. IFRSs in Your Pocket 2014 omtaler bl.a. nedenstående emner, hvilket gør publikationen til den ideelle guide for både nuværende og fremtidige IFRS-aflæggere.

  • IASB's organisation - dens struktur, høringsprocessen (due process), kontaktoplysninger og historik
  • Udbredelsen af IFRS globalt
  • Senest udsendte standarder
  • Opsummering af indhold og krav i samtlige IASB-standarder og IFRIC-fortolkninger frem til 31. juli 2014
  • Baggrundsinformation og status vedrørende aktive IASB-projekter.
IFRSs in your pocket 2014

IAS 34 - Delårsrapport 2013
For mange virksomheder er den travle periode med udarbejdelse af årsrapport knap nok overstået før arbejdet med delårsrapporten for 1. kvartal 2013 starter.

En række nye IFRS’er skal implementeres i 2013, og dermed i delårsrapporterne for 2013, og der er en række øvrige forhold, som virksomhederne bør være opmærksomme på ved udarbejdelse af delårsrapporterne for 2013. Vi har opdateret Deloitte’s værktøjer vedr. delårsrapportering, der giver det samlede overblik over reglerne for delårsrapportering, samt eksempel på en delårsrapport i overensstemmelse med IAS 34.

 

IAS 34 Delårsrapport

Dansk IFRS Eksempelregnskab 2013
Deloitte’s IFRS Eksempelregnskab er opdateret med nye og ændrede IFRS standarder der gælder for 2013, samt øvrige relevante ændringer for børsnoterede virksomheder.

Børsnoterede virksomheder og andre virksomheder, som aflægger regnskab efter IFRS, skal implementere en række nye og ændrede standarder i deres årsrapport for 2013. Særligt IAS 19 Personaleydelser og IFRS 13 Dagsværdimåling forventes at få væsentlig effekt på præsentation og oplysninger i årsrapporterne.

IFRS Eksempelregnskab

Krav til indhold i årsregnskabsmeddelelser
Tjeklisten indeholder kravene til en årsregnskabsmeddelelse for børsnoterede virksomheder, der er optaget til handel på NASDAQ OMX.

Tjekliste: Krav til indhold i årsregnskabsmeddelelser

IFRS tjekliste 2013
IFRS tjeklisten for 2013 indeholder alle ændringer til IFRS, som er udsendt af IASB til og med 30. juni 2013, herunder også ændringer, som endnu ikke er trådt i kraft for kalenderåret 2013.

 

Vejledning til IFRS tjeklister 2013

Ny bog giver hurtigt overblik IFRS. Få et gratis eksempler eller download den direkte.
IFRS kan være en kompliceret affære. Men med Deloittes nye bog ”IFRS - Introduktion til de internationale regnskabsstandarder” er det blevet langt mere enkelt at aflægge regnskab efter de internationale regnskabsstandarder. Det gør den til et must for alle, der har berøring med IFRS. Du kan downloade bogen her eller bestille et gratis eksemplar på ifrs@deloitte.dk.

IFRS - Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRSs In Your Pocket 2013
Tolvte opdaterede udgave foreligger nu. IFRSs in Your Pocket 2013 omtaler bl.a. nedenstående emner, hvilket gør publikationen til den ideelle guide for både nuværende og fremtidige IFRS-aflæggere.

  • IASB’s organisation - dens struktur, høringsprocessen (due process), kontaktoplysninger og historik
  • Udbredelsen af IFRS globalt
  • Senest udsendte standarder - opdelt på dem, der er trådt i kraft, og dem, der kan førtidsimplementeres
  • Opsummering af indhold og krav i samtlige IASB-standarder og IFRIC-fortolkninger frem til første kvartal 2013
  • Baggrundsinformation og status vedrørende aktive IASB-projekter.
IFRSs In Your Pocket 2013

Globalt IFRS Eksempelregnskab 2013 
Eksempelregnskabet illustrerer IFRS krav til præsentation og oplysninger for regnskabsår som slutter 31.12.2013. Eksempelregnskabet illustrerer herunder effekten af implementering af nye eller ændrede IFRS standarder, der træder i kraft for regnskabsperioder som begynder 1. januar 2013.

Eksempelregnskabet tager udgangspunkt i en virksomhed, som ikke er førstegangsanvender af IFRS, og som ikke har implementeret nye og ændrede standarder før deres ikrafttrædelse. 

IFRS-eksempelregnskab

IAS 34 Tjekliste til delårsrapport 2013
Tjeklisten til delårsrapporter 2013, der aflægges i overensstemmelse med IAS 34, opsummerer kravene i henholdsvis IAS 34, den danske delårsrapportbekendtgørelse samt bestemmelserne om delårsrapporter i NASDAQ OMX Copenhagen A/S’ regelsæt. Tjeklisten indgår desuden som bilag B i Eksempel på IAS 34 delårsrapport.

IAS 34 – Tjekliste til delårsrapport 2013

Delårsrapportering - Overblik over regler mv. (marts 2013)
Denne publikation har til formål at give en overordnet beskrivelse af det gældende regelsæt for udarbejdelse af delårsrapporter og periodemeddelelser. Notatet omhandler ikke delårsrapporter mv. for virksomheder, der er omfattet af Finanstilsynets regelsæt.

Delårsrapportering - Overblik over regler mv. (marts 2013)

IFRS tjekliste 2012
IFRS tjeklisten for 2012 indeholder alle ændringer til IFRS, som er udsendt af IASB til og med 30. juni 2012, herunder også ændringer, som endnu ikke er trådt i kraft for kalenderåret 2012. Bestemmelser, som først træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2013 eller senere, er angivet med rød skrift. Det er i tilknytning til disse bestemmelser angivet, hvornår den ændrede bestemmelse træder i kraft.

 

IFRS tjekliste 2012

Vejledning til IFRS tjekliste 2012 
IFRS tjeklisten for 2012 indeholder alle ændringer til IFRS, som er udsendt af IASB til og med 30. juni 2012, herunder også ændringer, som endnu ikke er trådt i kraft for kalenderåret 2012. Via denne publikation kan du læse mere om tjeklisten samt få vejledning i anvendelse af tjeklisten.

 

Vejledning til IFRS tjekliste 2012

Dansk IFRS Eksempelregnskab 2012
Deloittes IFRS Eksempelregnskab er opdateret med nye og ændrede IFRS standarder der gælder for 2012.

Grundlaget for eksempelregnskabet er en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse D. Ek-sempelregnskabet, der omfatter såvel koncernregnskabet som moderselskabets årsregnskab, er i opstilling og præsentation baseret på dansk regnskabstradition, ligesom der er taget hensyn til forslag til regnskabsmodel fra Den Danske Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger og Nøgletal 2010”.

Dansk IFRS Eksempelregnskab 2012

IAS 24, nærtstående parter - hjælpeværktøj 
IAS 24 er ændret med virkning for 2011. Vi anbefaler, at virksomheder, der aflægger regnskab i henhold til IFRS, for 2011 har særligt fokus på identifikation af nærtstående parter, således at regnskaberne indeholder de krævede oplysninger om transaktioner med nærtstående parter.

Vi har udviklet et hjælpeskema, som kan anvendes i forbindelse med gennemgang af virksomhedernes overholdelse af kravene i IAS 24 vedrørende identifikation af nærtstående parter.

IAS 24, nærtstående parter - hjælpeværktøj

Førstegangsanvendelse af IFRS
En opdateret version af Deloittes globale publikation vedrørende førstegangsanvendelse af IFRS - A Guide to IFRS 1 – er udsendt i november 2009.

Formålet med publikationen, som blev udsendt første gang i 2004, er at give virksomheder, som skal overgå til aflæggelse af regnskab efter IFRS, indblik i anvendelsen af IFRS 1. Publikationen er bl.a. opdateret med erfaringer fra den første store bølge af IFRS konverteringer i 2005 (bl.a. i EU), samt ændringer til IFRS 1 siden 2004.

Publikationen er særlig relevant for de børsnoterede enkeltvirksomheder (ikke-koncerner), som skal aflægge årsregnskab i overensstemmelse med IFRS for første gang for deres 2009 årsregnskab.

First-time adoption of International Financial Reporting Standards, A guide to IFRS 1
Fandt du dette nyttigt?