Udfyld formularen og få tilsendt CFO Survey EMEA Autumn 2019

En stigende andel CFO’er har et pessimistisk syn på de finansielle udsigter for deres virksomheder, og antallet er nu på det højeste niveau siden den første udgivelse i 2015. Ligeledes faldt forventningerne til, hvordan såvel omsætning og driftsresultat vil udvikle sig, til de laveste niveauer, vi har målt. De lave forventninger har en konkret effekt på, hvor villige virksomheder er til at investere eller øge deres arbejdsstyrke.

”Surveyet viser tydeligt, at europæiske, herunder danske CFO’ers forventninger til den finansielle udvikling er på det laveste niveau, siden vi startede vores målinger i 2015. Det ses allerede i virksomhedernes nuværende ageren, og vi må forvente, at CFO’erne vil prioritere at reducere omkostninger og generelt have en mindre risikoappetit, hvis afmatningen i økonomien medfører lavere efterspørgsel.”

Kim Hendil Tegner, Partner & Leder af Deloittes CFO Program

Den negative stemning er udbredt: I 15 af de 19 lande, der er repræsenteret i denne undersøgelse, har virksomhederne fået mindre positive forventninger til økonomiens udvikling. I ti af landene er forventningen til en række nøgleparametre såsom omsætning, driftsresultat, CAPEX og medarbejderstaben faldet siden sidste måling. CFO’er inden for bil-, industriproduktions- og tjenesteydelsessektorerne, der er mest udsat for udsving i den internationale handel, er de mest pessimistiske. Forventningerne er imidlertid også faldet betydeligt inden for brancher, der er mere afhængige af en robust forbrugerefterspørgsel, hvor der også tidligere var en udbredt optimistisk stemning.

Det er den faldende efterspørgsel, som er den største bekymring for CFO’er i hele Europa. Fokus er ikke længere på det manglende udbud af medarbejdere med de rette kompetencer – selv om dette fortsat ses som en af de største risici for virksomhederne. Virksomhedernes strategier, til at håndtere de udfordrende økonomiske vilkår, er blevet mere defensive, hvor omkostningsbesparelser er topprioriteten for CFO’er i et flertal af landene.

Selvom virksomheder kigger ind i, hvad der synes at være en nedadgående konjunkturcyklus, er de dog også nødt til at tænke langsigtet. Investorer, lovgivere og den brede offentlighed fokuserer i stigende grad på bæredygtighed og frem for alt på de enorme udfordringer, som klimaændringerne udgør. Denne udgave af undersøgelsen kaster lys over, i hvilket omfang virksomhederne føler sig presset til at reagere på klimaændringer og hvilke typer foranstaltninger, virksomhederne iværksætter.

Resultaterne afslører, at virksomheder – især de større virksomheder – faktisk føler et vis pres fra forskellige sider til at handle for at nedbringe klimaforandringerne og er klar på at tage aktive metoder i brug for at løse problemet. I de fleste tilfælde er der dog tale om reaktive initiativer snarere end strategiske. Der er fortsat få virksomheder, som har en struktureret tilgang til indsatsen, og som indarbejder håndteringen af de risici, der skabes af klimaændringerne, på direktionsgangen. Men de er sandsynligvis nødt til at gøre dette, hvis de ønsker at være i stand til at appellere til en ny generation af forbrugere og investorer.

God læselyst!

Kontakt

Kim Hendil Tegner

Partner, Leder af Deloittes CFO-program

+45 30 93 64 46

Share this story

$(document.head).append(''); $(document.head).append('