Udfyld formularen og få tilsendt CFO Survey EMEA Autumn 2020

I denne udgave af vores halvårlige CFO Survey fokuserer vi på konsekvenserne af COVID-19-pandemien, og rapporten beskæftiger sig især med CFO’ers aktuelle omsætningsforventninger og ansættelsesplaner samt de investeringsområder, som virksomheder på tværs af Europa prioriterer. Virksomhedernes investeringsplaner er især relevante, fordi pandemien helt grundlæggende har forandret verdensøkonomien.

Nogle sektorer kommer sig hurtigt, mens andre står overfor en usikker fremtid, hvilket kan trække ud. Én ting er dog sikker: CFO’er bliver nødt til at omfavne forandringerne, revurdere deres mål og foretage fremtidsinvesteringer.

”Sammenlignet med situationen for seks måneder siden ser CFO’er på tværs af Europa lysere på fremtiden, selvom der er klare forskelle på tværs af sektorer. Dog er det økonomiske landskab overordnet set stadig meget usikkert, og et varigt opsving afhænger af vores fremadrettede evne til at kontrollere COVID-19.”

Kim Hendil Tegner, Partner & Leder af Deloittes CFO Program

Deloittes europæiske CFO Survey for efteråret 2020 analyserer holdninger og synspunkter fra 1.578 CFO’er på tværs af 18 europæiske lande. Undersøgelserne er foretaget mellem 22. august 2020 og 5. oktober 2020 og viser blandt andet, at de europæiske CFO’ers forventninger til de finansielle udsigter for deres virksomheder er tilbage på normalt niveau efter et rekordlavt niveau i foråret. Halvdelen af de europæiske CFO’er, som undersøgelsen omfatter, er mere optimistiske end for tre måneder siden; det er fem gange så mange som i marts.

Samtidig forventer over halvdelen af de europæiske CFO’er, at omsætningen stiger inden for de næste 12 måneder, mens omkring en tredjedel forventer, at den falder. Det er næsten fuldstændig omvendt af situationen tilbage i marts, hvor blot en fjerdedel forventede, at omsætningen ville stige, og godt tre femtedele forventede, at den ville falde.

I forlængelse heraf forventer mere end 40% af respondenterne også, at deres virksomheder vil komme tilbage på det omsætningsniveau, de var på før krisen, inden for et års tid som det tidligste; 17% forventer, at 2022 er et mere sandsynligt bud på, hvornår omsætningsniveauet er fuldt genoprettet.

Der er dog en blandet opfattelse på tværs af de forskellige europæiske lande; for eksempel forventer to tredjedele af de danske CFO’er og mere end halvdelen af de tyske CFO’er fuld genopretning af indtjeningsevnen i slutningen af 2020, mens kun en fjerdedel af de schweiziske og omkring en femtedel af de britiske CFO’er forventer det samme.

Ligesom der er store forskelle på tværs af de europæiske lande, er der også store forskelle på tværs af de forskellige sektorer. 64% af de europæiske CFO’er inden for transport- og logistiksektoren og 55% inden for branchen for industrielle produkter og services ser mere fortrøstningsfuldt på fremtiden end for tre måneder siden – hvilket afspejler en hurtig genopretning af verdenshandlen og den industrielle produktion. Derimod er det kun 26% af lederne i rejse- og turistbranchen, der føler sig mere optimistiske i forhold til fremtiden end for tre måneder siden.

God læselyst!

Kontakt

Kim Hendil Tegner

Partner, Leder af Deloittes CFO-program

+45 30 93 64 46

Share this story

$(document.head).append(''); $(document.head).append('