13. marts 2020 lukkede Danmark ned på grund af COVID-19-pandemien. Fra den ene dag til den anden var vi på hidtil uset grund. Virksomheder var pludselig tvunget til at lægge deres planer til side og i stedet tænke hurtigt for at afbøde de økonomiske konsekvenser. Samtidig måtte CFO’er forecaste og tage strategiske valg på et usikkert grundlag om en uvis fremtid. Komplicerede og svære tider for at sige det mildt.Det taget i betragtning er det ikke overraskende, at vores CFO Survey Spring 2020 viser, at de danske CFO’er er mere bekymrede for de økonomiske udsigter for deres virksomheder i dag, end de var sidste år. Mere specifikt mener en ud af tre CFO’er, at det overordnede usikkerhedsniveau i forhold til den eksterne økonomi, som deres virksomheder står overfor, er enten højt eller meget højt.

Samtidig med at COVID-19-krisen opstod, kom erkendelsen af, at digital er blevet den nye normal. Robotter, digitale teknologier og automatiserede processer har gjort, at digitalt modne virksomheder kan fortsætte deres drift uden at blive lige så økonomisk påvirket af krisen som virksomheder, der først skal til at starte på den digitale transformationsrejse.

”Mere end halvdelen af de danske CFO’er betragtede i sidste års survey deres økonomifunktioner som værende modne i forhold til digital transformation. I år er antallet af CFO’er, der opfatter deres modenhedsniveau som værende højt, faldet med 11 procentpoint. Herudover viser vores survey, at danske CFO’er, sammenlignet med sidste år, har mindre tiltro til deres eget viden- og kompetenceniveau i forhold til at drive digitale transformationer.”

Kim Hendil Tegner, Partner & Leder af Deloittes CFO Program

Digitalt moden eller ej så har COVID-19-krisen skabt nogle udfordringer, vi bliver nødt til at tage os af her og nu. Men snart skal vi også adressere de udfordringer, vi stod overfor før virussen. Klimaforandringer, for eksempel, er et lige så stort problem i dag, som det var før COVID-19.

Derfor har vi igen i år taget temperaturen på bæredygtighedsagendaen og på, hvor bekendt de danske virksomheder er med FN’s Verdensmål (verdensmålene), og i hvilken grad de anvender dem. Den gode nyhed er, at syv ud af ti CFO’er er opmærksomme på verdensmålene, hvilket er en stigning på 22 procentpoint på kun et år. Det ser dog ud til, at verdensmålene endnu ikke er blevet en integreret del af kerneforretningen i de danske virksomheder.

Vores særlige fokus i dette års survey er på investor relations (IR) og dynamikken mellem CFO’en og investor-miljøet.

Dette års CFO Survey indikerer, at brugen og forståelsen af IR er begrænset i de danske virksomheder på trods af det store værdipotentiale, der knytter sig til at have en professionel IR-funktion.

Ifølge Jens H. Lund, CFO i DSV Panalpina, er transparens et nøgleord i forhold til at udnytte en IR-funktions fulde potentiale.

”Alt, vi laver, skal være transparent. Det skal kunne holde til at blive gået efter i sømmene. Kan man ikke stå inde for det, man laver, så holder det ikke”.

Mere specifikt for CFO’er understreger Jens H. Lund, at det er afgørende at forstå dynamikkerne på kapitalmarkederne, investorernes succeskriterier og analytikernes tankegang i forhold til at få en virksomhed til at fremstå som en attraktiv investering.

Vi har også talt med Pernille Friis Andersen, der er regional CFO i FLSmidth, og hun tilslutter sig, at god IR har et stort værdipotentiale:

“Jeg er ikke i tvivl om, at god IR naturligvis har indflydelse på aktiekurs og værdiansættelse”.

I interviewene deler Jens H. Lund og Pernille Friis Andersen nøgleindsigt fra deres virke som CFO i nogle af Danmarks største virksomheder. Man kan helt sikkert lære meget af dem begge – især hvis man vil praktisere bedste praksis-IR.

God læselyst!

Kontakt

Kim Hendil Tegner

Partner, Leder af Deloittes CFO-program

+45 30 93 64 46

Share this story

$(document.head).append(''); $(document.head).append('