Download 'CFO Survey Spring 2019'

I de seneste år har danske CFO’er udvist stor optimisme omkring de finansielle udsigter. Men den positive ånd ser ud til at aftage en anelse i 2019, hvor en række ændringer præger den globale scene. Brexit står for døren, og det er for tidligt at sige, hvor længe de politiske forhandlinger vil fortsætte. Selvfølgelig har virksomheder i nogen tid forberedt sig på de mulige resultater, men ingen kender de reelle konsekvenser for erhvervslivet. Samtidig ser vi en tendens til protektionisme på vigtige markeder såsom det amerikanske.

Det vækker bekymring hos de danske CFO’er. Mere end en fjerdedel vurderer, at den økonomiske usikkerhed udefra er høj – og bekymrende.

I tider med stor usikkerhed er der ikke plads til at sakke bagud - og i det perspektiv spiller digitalisering en stor rolle. Sidste år forudsagde vi, at de danske CFO’er er sene til at omstille sig til en digital transformation. Heldigvis er vi i 2019 glade for at kunne konstatere, at CFO’erne for alvor har anerkendt digitaliseringens mange muligheder.

I 2019 anvendes der flere nye teknologier i de danske finansfunktioner sammenlignet med de to forgangne år, og mere end halvdelen af de danske CFO’er mener, at de og deres finansfunktion er modne til en digital transformation.

Dog mener to ud af tre CFO’er, at de har brug for flere kompetencer og en større viden for at udnytte de nye teknologier til fulde. Derfor er det vigtige fokusområder i de kommende år at sikre sig, at man har de rette kompetencer og de rigtige folk på området. Det er det f.eks. for Vestas’ CFO Marika Fredriksson:

”At opnå succes på et meget krævende marked kræver de rette mennesker og en kultur, der afspejler markedets foranderlighed. Ansatte, der kan tage hurtige beslutninger, såvel som handle på dem med det samme og en kultur, der ansporer denne adfærd. Man har brug for folk, man kan stole på, og som er handlekraftige.”

Marika Fredriksson, CFO hos Vestas

I dette års CFO Survey sætter vi også fokus på bæredygtighed, som vi ser en stigende interesse for blandt danske virksomheder. Verdensmålene for bæredygtig udvikling, fastsat af FN, indeholder store muligheder for vækst. Der masser af inspiration at hente fra virksomhederne, som er i front, når det gælder bæredygtighed. Det er Vestas og Chr. Hansen gode eksempler på. Ved World Economic Forum 2019 i Davos blev Chr. Hansen udnævnt som ‘Verdens mest bæredygtige virksomhed’.

”Det er ikke nok at styre finanserne. Som CFO skal jeg kunne fastsætte retningen inden for områder såsom bæredygtighed og digitalisering.”

Søren Westh Lonning, CFO hos Chr. Hansen

Der er ingen tvivl om, at bæredygtighed og bæredygtige investeringer er vigtige fokusområder for fremtidig vækst. Dog viser vores undersøgelse, at de fleste danske CFO’er mangler viden om Verdensmålene. Det kan du læse mere om i undersøgelsen her.

God læselyst!

Download CFO Survey Spring 2019

Kontakt

Kim Hendil Tegner

Partner, Leder af Deloittes CFO-program

+45 30 93 64 46

Share this story

$(document.head).append(''); $(document.head).append('