სამომხმარებლო და სამრეწველო პროდუქცია

გლობალური სამომხმარებლო და სამრეწველო პროდუქციის გუნდი სთავაზობს ინტეგრირებულ მომსახურებებს წევრი ფირმების კლიენტებს. გუნდი აერთიანებს სამომხმარებლო ბიზნესისა და ინდუსტრიული მრეწველობის დარგის პროფესიონალების ცოდნას დელოიტის გლობალური ქსელის მასშტაბით.