სამომხმარებლო სექტორი

დელოიტის გლობალური სამომხმარებლო სექტორის ინდუსტრიული გუნდი, საერთაშორისო პროფესიონალების დახმარებით, სთავაზობს ინტეგრირებულ მომსახურებებს კლიენტებს ოთხ სექტორში: საავტომობილო მრეწველობა; სამომხმარებლო პროდუქცია; საცალო და საბითუმო ვაჭრობა, დისტრიბუცია; ტრანსპორტი და სასტუმროების ბიზნესი.