სტატია

დელოიტ აკადემიის ზაფხულის ტრენინგები

დელოიტ აკადემია უზრუნველყოფს როგორც კორპორატიული ტრენინგების ჩატარებას ორგანიზაციებისთვის, ასევე ღია ტრენინგების ორგანიზებას ნებისმიერი მსურველი ფიზიკური პირისთვის. დელოიტის აკადემიის მიერ ორგანიზებული ტრენინგები მიზნად ისახავს მონაწილეთა კომპეტენციების გაუმჯობესებას სხვადასხვა ბიზნეს მიმართულებით. კურსები ტარდება დამსწრეთა ცოდნისა და უნარების დონის გათვალისწინებით და ემსახურება მათ შემდგომ განვითარებას.

დელოიტი მოხარულია მოგიწვიოთ ივლისი-აგვისტოს თვეებში დაგეგმილ დელოიტ აკადემიის ონლაინ ტრენინგებზე.

თქვენ შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ ნებისმიერ თქვენთვის საინტერესო ტრენინგზე.

მოხარული ვიქნებით გიხილოთ ჩვენს ტრენინგებზე. 

ტრენინგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის სანახავად ჩამოტვირთეთ დელოიტ აკადემიის ბროშურა.

დელოიტ აკადემიის ზაფხულის ტრენინგები
იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?