სტატია

IFRS 9

დელოიტ აკადემიის ონლაინ ტრენინგი

დელოიტი მოხარულია მოგიწვიოთ დელოიტ აკადემიის ონლაინ ტრენინგზე - IFRS 9.

IFRS 9  | 25 იანვარი | 10:00 – 13:00

მისამართი: ონლაინ ტრენინგი

ენა: ინგლისური

ტრენინგის ღირებულება: 120 ლარი, დღგ-ის გარეშე. * -20% - ერთი კომპანიიდან 2 ან მეტი თანამშრომლის რეგისტრაციისას. 

მთავარი თემები:  

  • ფასს-ის საფუძვლები (ცვლილების მიზეზი)
  • ფინანსური აქტივების კლასიფიკაცია (რა შეიცვალა წინა სტანდარტიდან)
  • მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის (ECL) საფუძვლები (დეფოლტის ალბათობა, დეფოლტში მყოფი რისკის
    პოზიცია, ზარალი დეფოლტის შემთხვევაში)
  • მაკროეკონომიკური ზეგავლენა ECL– ზე
  • ECL აღრიცხვის გამარტივებული მოდელი
  • პრაქტიკული მაგალითები სხვადასხვა ინდუსტრიებისთვის 

ტრენინგზე დასარეგისტრირებლად, გთხოვთ შეავსოთ განაცხადი მოცემულ ბმულზე 18 იანვრამდე.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?