სტატია

IFRS 16

დელოიტ აკადემიის ტრენინგი

12 ნოემბერს დელოიტ აკადემიამ ჩაატარა ონლაინ ტრენინგი თემაზე - IFRS 16.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?