სტატია

ჩათვლის ნაწილში დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ-ის) კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი მოქმედ და 2021 წლის 1 იანვრამდე არსებულ რედაქციას შორის 

დელოიტ აკადემიის ონლაინ ტრენინგი

25 ნოემბერს დელოიტ აკადემიამ განახორციელად ონლაინ ტრენინგი სახელწოდებით - "ჩათვლის ნაწილში დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ-ის) კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი მოქმედ და 2021 წლის 1 იანვრამდე არსებულ რედაქციას შორის".

ტრენინგის თემები მოიცავდა:

  • ზოგადი დებულებები და დღგ-ის ჩათვლის უფლება;
  • დღგ-ის ჩათვლის სარგებლობის წესი;
  • დღგ-ის პროპორციული ჩათვლა;
  • შეზღუდვები დღგ-ის ჩათვლის უფლებაზე და დღგ-ის თანხის კორექტირება;
  • საგადასახადო ანგარიშფაქტურა და დღგ-ის დაბრუნება;
  • დღგ-ისგან გათავისუფლებული ოპერაციები.

შეხვედრას ესწრებოდნენ სხვადასხვა ინდუსტრიული სფეროს წარმომადგენელი კომპანიები და  აქტიურად იყვნენ ჩართული დისკუსიებში.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?