სტატია

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა საქართველოში - მიმოხილვა, პრაქტიკა, რეკომენდაციები

დელოიტ აკადემიის ონლაინ ტრენინგი

29 ივნისს დელოიტ აკადემიამ ჩაატარა ონლაინ ტრენინგი თემაზე - "ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა საქართველოში - მიმოხილვა, პრაქტიკა, რეკომენდაციები".

ტრენინგის თემები მოიცავდა:

  • კანონის მიმოხილვა, ტერმინები და მოთხოვნები;
  • ანგარიშგების წარმოების იურიდიული საფუძვლები;
  • ზომითი კატეგორიის დადგენის დეტალები;
  • წარდგენის წესი და ელექტრონულ პორტალთან მუშაობა;
  • მმართველობის ანგარიშგება; არაფინანსური ანგარიშგება;
  • პასუხისმგებლობა და დავის გადაწყვეტა;
  • ცვლილებები და სიახლეები;
  • 2018-2019 წლების წარდგენის გამოცდილება;
  • რეკომენდაციები 2020 და შემდგომი წლებისთვის.

ვებინარს საქართველოში მოქმედი სხვადასხვა სფეროს კომპანიების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?