სამთო მრეწველობა და მეტალურგია

დელოიტის სამთო მრეწველობისა და მეტალურგიის დარგის სპეციალისტები ფლობენ დიდ ცოდნასა და საერთაშორისო გამოცდილებას აღნიშნულ სფეროში. ჩვენ კლიენტებს ვთავაზობთ ინტეგრირებულ მიდგომას მათი საქმიანობების სრულყოფის მიზნით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.