სამთო მრეწველობა

დელოიტის სამთო მრეწველობის დარგის სპეციალისტები ფლობენ დიდ ცოდნასა და საერთაშორისო გამოცდილებას აღნიშნულ სფეროში. ჩვენ კლიენტებს ვთავაზობთ ინტეგრირებულ მიდგომას მათი საქმიანობების სრულყოფის მიზნით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.