პერსპექტივები

რისკის შეგრძნება

რისკების გამოთვლა - ადამიანური რესურსების ხედვისა და მოწინავე ანალიტიკური შესაძლებლობების დახმარებით, რისკების აღმოჩენის, ანალიზისა და მონიტორინგის მიზნით, ბევრი ორგანიზაციისთვის რისკების მართვის პროცესის მთავარ კომპონენტად იქცა. ახალი კვლევის თანახმად, რესპოდენტების 81% იყენებს რისკების გამოთვლის ინსტრუმენტს, თუმცა საინტერესოა რამდენად ეფექტურია ისინი რისკების შემცირების კუთხით.

დელოიტის ახალი პუბლიკაცია "რისკების გამოთვლა" მიმოიხილავს რისკების გამოთვლის შესაძლებლობების განვითარების მიზნებსა და სამოქმედო არეალს და ამ კუთხით ორგანიზაციის ძალისხმევის გაძლიერების მიდგომებს.

 

ჩამოტვირთეთ პუბლიკაცია 

 

Key findings infographic

რისკების გამოთვლის სტატუსის შეფასების მიზნით მსხვილ ორგანიზაციებში, Forbes Insights-მა დელოიტ ტუშ ტომაცუს დავალებით ჩაატარა კვლევა, რომელშიც ყველა ძირითადი გეოგრაფიული არეალის და ინდუსტრიული სფეროს კომპანიების 155-მა მმართველმა პირმა მიიღო მონაწილეობა.   

 

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?