ბიოლოგიური მეცნიერებები

ბიოლოგიური მეცნიერებების სფეროს კომპანიები განაგრძობენ მუდმივად ცვალებად გლობალურ გარემოზე რეაგირებას და ცდილობენ ინოვაციური გადაწყვეტილებების მიღებას არსებულ გამოწვევებთან გამკლავების მიზნით. დელოიტი მუშაობს კლიენტებთან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით საერთო პროგრესისა და ახალი აღმოჩენების მხარდასაჭერად.