სტატია

COVID 19-ით გამოწვეული პრაქტიკული ცვლილებები საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების (ტრანსფერ ფრაისინგის) ანალიზისას და აუდიტისთვის მომზადება 

დელოიტ აკადემიის ტრენინგი

22 ოქტომბერს დელოიტ აკადემიამ ჩაატარა ონლაინ ტრენინგი სახელწოდებით: "COVID 19-ით გამოწვეული პრაქტიკული ცვლილებები საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების (ტრანსფერ ფრაისინგის) ანალიზისას და აუდიტისთვის მომზადება".

ტრენინგი მოიცავდა შემდეგ თემებს:

  • ტრანსფერ ფრაისინგის მეთოდების შერჩევა და გამოყენება პრაქტიკული მაგალითებით;
  • მომსახურებასთან და საქონელთან დაკავშირებული ოპერაციების ანალიზი პრაქტიკული მაგალითებით;
  • COVID 19-ით გამოწვეული პრაქტიკული ცვლილებები ტრანსფერ ფრაისინგის ანალიზისას;
  • მომზადება ტრანსფერ ფრაისინგის აუდიტისთვის.

ტრენინგს ესწრებოდნენ საქართველოში მოქმედი სხვადასხვა ინდუსტრიული დარგის კომპანიების წარმომადგენლები, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართული დისკუსიებში.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?