პროგნოზები

ტექნოლოგიების, მედიისა და ტელეკომუნიკაციის დარგის განვითარების პერსპექტივები 2016 წელს

გაიგეთ რა ელის ტექნოლოგიების, მედიისა და ტელეკომუნიკაციების სფეროს

იხილეთ დელოიტის გამოცემა „ტექნოლოგიების, მედიისა და ტელეკომუნიკაციის დარგის განვითარების პერსპექტივები 2016 წელს“.