ტელეკომუნიკაცია, მედია და გართობა

დელოიტის ტელეკომუნიკაციის, მედიისა და გართობის პრაქტიკა ფოკუსირებულია კომპანიების დახმარებაზე განვითარდნენ აღნიშნული სექტორის მუდმივად მზარდ ბიზნეს გარემოში. ჩვენი ცოდნა და გამოცდილება ეხმარება ორგანიზაციებს აღმოაჩინონ შესაძლებლობები და ტენდენციები, რომლებსაც შეუძლიათ ახალი ზრდის ხელშწყობა.