Diversity & Inclusion

Élet a Deloitte-nál

Sokszínűség & befogadás a Deloitte Central Europe-nál

Víziónk

A Deloitte-nál azt szeretnénk, hogy mindenki önmaga lehessen és jól érezze magát a munkája során; erre törekszünk mindenben, amit teszünk, minden egyes nap.


Ezt kizárólag egy befogadó közegre épülő és a sokszínűség minden formájának tiszteletén és megbecsülésén alapuló munkahelyi kultúrán keresztül érhetjük el.
Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy támogassuk és segítsük munkatársainkat abban, hogy teljes mértékben megvalósíthassák a bennük rejlő potenciált, és ezáltal sikerüljön maradandó értéket teremteni, minden egyes nap. A Deloitte-nál tisztában vagyunk annak a jelentőségével, hogy valamennyi munkatársunk szabadon és békében élhet és dolgozhat úgy, hogy igazán önmaga lehet, és elítéljük a társadalmi igazságtalanság bármely formáját. Célunk, hogy mindenki számára egyenlő esélyt teremtsünk arra, hogy fejlődhessen és sikereket érhessen el egy olyan környezetben, ahol mindig felelősséget vállalunk egymásért.

Prioritásaink a sokszínűség és befogadás terén

Hiszünk abban, hogy egy sokszínű és vibráló munkahely alapját a tiszteleten alapuló, befogadó kultúra adja. Emellett tisztában vagyunk azzal is, hogy a sokszínűséghez tudatos lépésekre van szükség a munkavégzés terén. Legyen szó akár a szövetségben rejlő erőről, akár arról, hogy hogyan teremtsük meg a nemek közötti egyenlőséget a munkavállalókat érintő folyamatokban, egyértelmű és következetes lépéseket teszünk annak érdekében, hogy elérjük a magunk elé kitűzött nagyratörő sokszínűségi célokat.


Ennek érdekében a Sokszínűségi és befogadási programunk nem csupán arra összpontosít, hogy biztosítsa, hogy valamennyi munkatársunk tiszteletben tartsa értékeinket és megértse a befogadó vezetőség által megteremtett befogadó kultúra jelentőségét, hanem arra is, hogy hogyan lehet a nagyratörő sokszínűségi terveink elérésére kialakított célzott intézkedéseket végrehajtani.

A Tisztelet és befogadás a Deloitte ALL IN Sokszínűségi és befogadási stratégiájának alapja, amely szándékosan és egyértelműen a mindennapi kultúránkat helyezi középpontba – azt a kultúrát, amely fellép a kirekesztés és minden nem befogadó magatartás ellen, és síkra száll a sokszínűség valamennyi formájának tisztelete mellett. Ezen a fontos alapon nyugszanak a három „pillér”: a nemek közötti egyensúly elérése, az LGBT+ befogadás támogatása, illetve a mentális egészség támogatása köré épülő intézkedések és fellépések.

Valamennyi pillérhez folyamatosan dolgozunk ki korszerű programokat és gyakorlati útmutatókat, illetve valamennyi ALL IN prioritásunkat a vállalaton belül és azon kívül is egyértelmű eszmei irányításon és szakértelmen keresztül hajtjuk végre.

Úton a nemek közötti egyensúly felé

A Deloitte arra törekszik, hogy a szervezet minden szintjén a nemek közötti egyensúly legyen a norma.

Ambiciózus, nagyratörő célokat tűztünk ki vállalatunk számára, illetve olyan konzisztens intézkedéseket dolgoztunk ki, amelyek a teljes karrierúton átívelnek – a toborzástól az előléptetésen és utódlási folyamatokon át a mentorálásig, a szponzorálásig és az agilis munkavégzésig. Tisztában vagyunk vele, hogy a vezetőségnek kell felelnie a megfelelő változások végrehajtásáért – a nemek közötti sokszínűség fontos helyet foglal el a Deloitte Central Europe CEO and leadership csapatának radarján, illetve visszatérő napirendi pont.

Az egyik legfontosabb, a csapatokon belüli nemek közötti egyensúly elérésére létrehozott programunk a WAVEszponzorálási program nagy potenciállal rendelkező nők számára. A program Deloitte Global igazgatótanácsának elnöke, Sharon Thorne irányításával indult el globálisan a Deloitte-nál. Kihívást intéztek a Deloitte vezetőkhöz a világ minden pontján, hogy azok személyesen szponzorálják legalább egy nő vezetői pozícióba kerülését. A nők megnövelt támogatásával az a célunk, hogy valamennyi szervezeti szinten lerövidítsük a nemi sokszínűséghez vezető utat, illetve hogy kidolgozzunk egy olyan folyamatot, amelynek segítségével a jövő vezetői elérhetik az ALL IN nagyratörő céljainkat.

Hiszünk az oktatás erejében, ezért különböző a sokszínűség és befogadás témájával kapcsolatos tanulási lehetőségeket biztosítunk valamennyi munkavállalónk számára. Minden év márciusában Diversity & Inclusion hetet – a sokszínűség különböző dimenzióira összpontosító webináriumsorozatot – szervezünk. Az esemény célja, hogy biztonságos közeget nyújtson az olyan témák megvitatására, mint például a tudat alatti előítéletek, női vezetők, LGBT+ kérdések, mentális egészség, generációk közötti együttműködés és egyéb témák.
Előmozdítjuk az inkluzív vezetést, amely biztosítja, hogy igazságos folyamatok működjenek. Vezetőink számára különböző tanulási lehetőségeket pl.: az inkluzív vezetésről szóló virtuális tanfolyamokat kínálunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen hatással van a magatartásuk a munkakultúránkra a befogadás szintjén, valamint ellássuk őket a tisztességes eljáráshoz szükséges eszközökkel.

Nem csupán a saját szervezetünkön belül összpontosítunk a nemek közti egyenlőség kérdésére. „WorldClass societal impact program” projektjeinkkel azon dolgozunk, hogy pozitív hatással legyünk a nők és lányok életére a szervezetünkön kívül, a világ minden táján. Az erről a hatásról szóló történetek az éves CE Impact Report jelentésünkben olvashatók.

2011 óta vezetjük a SheXO Club-ot, amely menedzseri és felsővezetői pozícióban lévő nőknek szól. Alapításakor az üzletasszonyok személyes és szakmai fejlődését tartottuk szem előtt. A klub lehetőséget biztosít a rendszeres eszmecserére, a vezetői készségek fejlesztésére, valamint a kapcsolatépítésre.

Az LMBT+ inklúzió előmozdítása

A Deloitte közös értékei mindent áthatnak, amit teszünk. Az, hogy ezeknek az értékeknek megfelelően éljünk, mint például „vigyázzunk egymásra” és „mozdítsuk elő a befogadást”, elengedhetetlen ahhoz, hogy a Deloitte-nál mindenki önmaga lehessen a munkahelyén anélkül, hogy kirekesztéstől vagy előítéletességtől kellene tartania.


A nők és az LMBT+ közösség támogatásával kezdtük, de minden munkavállalónkat arra biztatjuk, hogy vegyen részt a sokszínűséget és az alulreprezentált, kisebbségben lévő csoportok láthatóságát előmozdító programok és hálózatok építésében.


Azt szeretnénk, hogy az LMBT+ (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, stb.) munkatársaink nyugodtan önmaguk lehessenek, és támogassuk őket abban, hogy sikeresek legyenek a Deloitte-nál és a társadalomban, amelynek a Deloitte szolgáltatásokat nyújt. Úgy véljük, hogy egy valóban befogadó kultúra legfontosabb összetevője az, hogy az LMBT+ kollégák úgy érzik, hogy felvállalhatják az identitásukat, ez pedig fontos aspektusa minden olyan vállalatnak, amely érdemi fejlődést kíván elérni a befogadás terén.


Ezért is támogattuk az ENSZ Az LMBTI személyek elleni kirekesztés megszüntetését célzó üzleti magatartási standardjait (az LMBTI Standardokat). Az LMBT+ inklúzió támogatását célzó intézkedéseink nagy része összhangban van az ENSZ standardjainak legfontosabb területeivel, mint az emberi jogok tisztelete, a kirekesztés megszüntetése, és a támogatás biztosítása. Ide tartozik a szövetségesség középpontba helyezése, valamint annak biztosítása, hogy valamennyi munkatársunk hallhasson az LMBT+ közösségünk tagjainak tapasztalatairól, pl.: az LMBT+ kérdéseknek szentelt webináriumokon.


Hiszünk abban, hogy a „szövetségesség”, azaz, hogy mindenki támogassa LMBT+ kollégái jogait és jóllétét, az LMBT+ sokszínűség elengedhetetlen része. A szövetségesség nem csupán passzív támogatás, hanem mindennapi tetteink része – az LMBT+ személyek látható és hallható támogatása a Deloitte-on belül és azon kívül.


Aktív „LGBT+ and Allies” hálózattal rendelkezünk, melyen keresztül támogatjuk LMBT+ munkatársainkat, biztonságos közeget teremtünk a párbeszédhez, illetve hirdetjük a szövetségesség gondolatát.


2020 júniusában megszerveztük az első virtuális Pride eseményünket, amely vezetőink, valamint az LMBT+ közösség különböző közép-európai országokban élő, különböző területeken dolgozó tagjainak szervezésében jött létre.


A cégen kívül pedig, az ENSZ LMBTI standardok a közszférában történő fellépésre vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, a Deloitte büszke tagja a Partnerség a Globális LMBTI Egyenlőségért partnerségnek.

A mentális egészség támogatása

Hiszünk abban, hogy a mentális egészség támogatása elengedhetetlen része a befogadásnak, és keményen dolgozunk azért, hogy lebontsuk azokat a stigmákat, amelyek a mai társadalomban oly gyakran övezik ezt a témát. Felelős vállalkozásként felismerjük a megfelelő mentális egészség jelentőségét – és azt, hogy munkatársainknak szüksége van arra, hogy tudják, hová és hogyan fordulhatnak, ha a mentális egészségükkel kapcsolatos kihívásokkal szembesülnek.

Ez azt jelenti, hogy teszünk azért, hogy munkatársaink bármilyen, a mentális egészségükkel kapcsolatos problémát a megbélyegzéstől való félelem nélkül felvethessenek. Emellett segítünk munkatársainknak felismerni a mentális egészséget érintő kihívások jeleit, feltenni a kérdést, hogy „Jól vagy?”, és abban is segítünk, hogy mit lehet tenni, ha valaki azt válaszolja, hogy nem, illetve gondoskodunk róla, hogy érezze a támogatásunkat, aki segítséget kér.

Pszichológiai támogatást nyújtunk vezetőink és munkatársaink számára, valamint edukációs eseményeket, például Mentális Egészség Hetet is szervezünk az összetartozás és a mentális egészség témájában.

Globálisan nézve büszke alapítótagjai vagyunk a Global Business Initiative kezdeményezésnek, amely egy, az üzleti szféra által vezetett koalíció, melynek célja a munkahelyi mentális egészséggel kapcsolatos pozitív változások előmozdítása és felgyorsítása, globális szinten.

Hasznosnak találta?