Adatkezelési Tájékoztató

Elemzések

Adatkezelési Tájékoztató

Kérjük, töltse ki a kérdőívet és segítse a hírleveleinket és a szolgáltatásainkat hatékonyabbá tenni!

Mihez kezdünk a kérdőívvel kapcsolatban az adataival?

Az Ön által kitöltött és leadott kérdőívet a Deloitte magyarországi szervezetei a kérdőív feldolgozása és kiértékelése kapcsán kezelik. A kérdőív alapján egy összesített, az Ön adatait nem tartalmazó és Önnel, illetve a személyes adataival összefüggésbe nem hozható statisztikát készítünk, melyet belső felhasználásra, valamint külső kommunikációra használunk fel.

Milyen adatait kezeljük?

a) Amennyiben Ön már feliratkozott a hírleveleinkre: email címét és annak alapján a korábbi hírlevél regisztráció során – az email címén felül – megadott adatait (név, munkáltató szervezet megnevezés és székhelye, pozíció, telefonszám) kezeljük.

b) Amennyiben Ön még nem iratkozott fel a hírleveleinkre: email címét, munkáltató szervezet megnevezését és pozícióját kezeljük.

Hozzájárulás az adatkezeléshez:

A kérdőív elküldésével a fenti adatkezeléshez hozzájárul. 

Meddig őrizzük meg a kérdőívet?

Az Ön által kitöltött kérdőívet a beérkezéstől számított 1 (egy) évig őrizzük meg, azt követően töröljük. A törlést követően az adatait már nem tudjuk a kérdőívvel összekapcsolni.

Jogai az adataival kapcsolatban:

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a dataprivacyHU@deloittece.com e-mail címre küldött levelében (kérjük, ha megteheti, tárgyként a „kérdőívvel kapcsolatos adatok kezelése” szöveget tüntesse fel), illetve kérheti az adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult az adatait olvasható formátumban elektronikusan elkérni tőlünk. Amennyiben az adatkezelést sérelmezi, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, honlap: http://naih.hu) panaszt benyújtani, illetve a lakcíme szerint illetékes bírósághoz fordulni.

Hasznosnak találta?