hieroglifák

About us

Etikai és ügyviteli szabályzat

Integritásra alapozva

A Deloitte elkötelezettsége a minőség és a feddhetetlenség iránt minden tevékenységünket áthatja, ezeket szem előtt tartva teremtünk értéket ügyfeleink, munkatársaink és környezetünk számára.

A Deloitte Central Europe Etikai szabályzata azt a keretet fogalmazza meg, amelyre minden munkatársunk alapozhatja döntéseit. A szabályzat a DTTL tagvállalatainak Globális üzleti etikai kódexére és Közös értékeire épül.

Ezeket a közös értékeket és alapelveket ismerteti a gyakorlatban, de nem terjed ki azok minden területére. Általános útmutatást nyújt a vállalat elvárásairól, figyelmet érdemlő helyzetekről és a rendelkezésre álló kommunikációs csatornákról.

Hasznosnak találta?