Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Utolsó frissítés: 2018.05.25.

A deloitte.com weboldal különböző globális, országos, regionális, illetve egy adott irodához kapcsolódó oldalakból áll. Az aktuális oldal megjelölése az Ön által a deloitte.com-on belül éppen megtekintett weboldal jobb felső sarkában a "Hely" megnevezés után látható.

A jelen Felhasználási feltételek arra a konkrét globális, országos, regionális, illetve egy adott irodához kapcsolódó oldalra érvényesek, amelyet utoljára megtekintett, mielőtt a jelen Felhasználási feltételekre mutató hivatkozásra kattintott. Erre a konkrét oldalra a jelen Felhasználási feltételekben a "jelen Weboldal" néven hivatkozunk.

A Weboldal használatával elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket. Amennyiben nem fogadja el a jelen Felhasználási feltételeket, úgy Ön nem használhatja a jelen Weboldalt, és haladéktalanul meg kell szakítania a weboldallal létesített kapcsolatot.

A Deloitte Central Europe (“DCE”) a Deloitte Central Europe Holdings Ltd. (“DCEHL”) cégcsoportba szerveződött társaságok regionális szervezete, ami a Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) tagvállalata. A szolgáltatásokat a DCEHL leány- és tagvállalatai nyújtják, amelyek különálló és független jogi személyek. Magyarországon a szolgáltatásokat a DCEHL következő tagvállalatai nyújtják (együttesen „Deloitte Magyarország”):

  • Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.

(a Deloitte Magyarország összes tagvállalata nevében jogosult az adatok kezelésére, továbbá arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást nyújtson a kapcsolattartók részére, és minden, az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésre reagáljon)

  • Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
  • Deloitte CRS Kft., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
  • Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda, 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.

A "Deloitte Csoport" kifejezés a Deloitte Touche Tohmatsu Limitedre, a DTTL tagvállalataira, valamint azok kapcsolt vállalkozásaira utal. A deloitte.com-on belül az egyes globális, országos, regionális, illetve egy adott irodához kapcsolódó oldalakat (megjelölésük az oldal jobb felső sarkában látható) a Deloitte Csoport valamely tagvállalata szolgáltatja.

A Deloitte.com/hu weboldal tartalomszolgáltatója („Weboldal szolgáltatója”) a Deloitte Magyarország („mi”). Bár a jelen Felhasználási feltételek a Deloitte Csoport egyéb tagvállalataira is tartalmazhatnak hivatkozást, a jelen Felhasználási feltételek kizárólag az Ön és a Deloitte Magyarország közötti kapcsolatra érvényesek, az említett tagvállalatokra nem.

A tartalom felhasználása, korlátozások, Adatvédelmi nyilatkozat

Ön jogosult a jelen Weboldal tartalmának megtekintésére, másolására, kinyomtatására és terjesztésére, amennyiben Ön a jelen Felhasználási feltételek szerinti összes kötelezettségét teljesíti, kivéve, ha valamely konkrét tartalom esetében ennek ellenkezőjére hívjuk fel a figyelmet; ennek feltétele, hogy (i) a használat kizárólag információszerzési és nem kereskedelmi célt szolgál, továbbá (ii) az Ön által a tartalomról készített másolaton szerepel a szóban forgó tartalomhoz kapcsolódó szerzői jogi nyilatkozat szövege.

Ön nem jogosult a jelen Weboldal részét képező semmilyen szoftver, saját fejlesztésű folyamat, illetve technológia lemásolására vagy felhasználására.

A jelen Weboldal használatával Ön vállalja, hogy betartja a vonatkozó jogszabályokat.

Közös adatkezelőként az Ön személyes adatait a Deloitte Magyarország az Adatvédelmi nyilatkozattal és Süti szabályzattal összhangban kezeli, amelyek a hivatkozásokra kattintva tekinthetők meg. Ön ezúton elfogadja, hogy az Ön személyes adatait a Deloitte Magyarország az Adatvédelmi nyilatkozatával és Süti szabályzatával összhangban kezelje, amelyek a hivatkozásokra kattintva tekinthetők meg.

Szellemi tulajdonjogok, a Deloitte elnevezésének, illetve logójának használati tilalma

Ahol külön nem jelezzük, ott a weboldal tartalmát a Deloitte Magyarország vagy a Deloitte Csoport valamely másik tagvállalata szolgáltatja.

A jelen Weboldalt és annak tartalmát az Egyesült Államok, Magyarország, illetve más országok szerzői jogi törvényei védik. A Deloitte és a jogtulajdonosok minden, a jelen Felhasználási feltételekben meg nem említett jogot fenntartanak.

A "Deloitte", "Touche", "Tohmatsu", "Deloitte Touche Tohmatsu" és "Deloitte & Touche" kifejezések, a Deloitte logó, a felsoroltak más nyelvű változatai, valamint a jelen weboldalon megjelenő bizonyos termékelnevezések (a továbbiakban együttesen: "a Deloitte védjegyei") a Deloitte Csoport tagvállalatainak védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. A Deloitte védjegyei sem önmagukban, sem más kifejezésekkel, illetve grafikai elemekkel együtt nem használhatók fel semmilyen sajtóközleményben, reklámban, illetve egyéb promóciós vagy marketinganyagban vagy médiumon, akár írott, akár szóbeli, elektronikus, vizuális vagy egyéb formában, kivéve, ha a jelen Felhasználási feltételek ezt kifejezetten lehetővé teszik, vagy ha erre a szóban forgó védjegy tulajdonosa írásban kifejezetten engedélyt ad.

A jelen weboldalon szereplő, más felek védjegyeire tett utalások csupán az azonosítás célját szolgálják, és nem utalnak arra, hogy ezek a felek jóváhagyták a jelen weboldalt, illetve annak tartalmát. A jelen Felhasználási feltételek semmilyen jogot nem biztosítanak az Ön számára más felek védjegyeinek használatára.

Felelősségkorlátozás

A JELEN WEBOLDAL (BELEÉRTVE ANNAK TELJES TARTALMÁT) KIZÁRÓLAG ÁLTALÁNOS, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ, ÉS A DELOITTE MAGYARORSZÁG A JELEN WEBOLDALON KERESZTÜL NEM NYÚJT SZAKMAI TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOKAT. MINDEN OLYAN DÖNTÉS MEGHOZATALA ELŐTT, AMELY BEFOLYÁSOLHATJA A CÉG ÜZLETVITELÉT, ILLETVE PÉNZÜGYEIT, KÉRJE KI EGY KÉPZETT SZAKMAI TANÁCSADÓ VÉLEMÉNYÉT.

A JELEN WEBOLDAL TARTALMA A LEÍRTAK SZERINT ÉRTELMEZENDŐ, ÉS NEM TESZÜNK SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS JOGNYILATKOZATOT, ILLETVE NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT A WEBOLDALLAL KAPCSOLATBAN. AZ ELŐBBIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, A DELOITTE MAGYARORSZÁG NEM VÁLLAL GARANCIÁT A JELEN WEBOLDAL BIZTONSÁGOSSÁGÁÉRT, HIBÁTLANSÁGÁÉRT, VÍRUSMENTESSÉGÉÉRT, KÁRTÉKONY SZOFTVEREKTŐL VALÓ MENTESSÉGÉÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN MINŐSÉGI KRITÉRIUMNAK VALÓ MEGFELELÉSÉÉRT. A DELOITTE MAGYARORSZÁG ELHÁRÍT MINDEN HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A SZOLGÁLTATÁSOK PIACKÉPESSÉGÉRE VAGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA, JOGTISZTASÁGÁRA, VERSENYKÉPESSÉGÉRE, BIZTONSÁGÁRA ÉS PONTOSSÁGÁRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT.

ÖN A JELEN WEBOLDALT KIZÁRÓLAG A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA, ÉS TELJES MÉRTÉKBEN FELELŐSSÉGET VÁLLAL A FELHASZNÁLÁSBÓL EREDŐ KÁROKÉRT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A SZOLGÁLTATÁS MEGHIÚSULÁSÁBÓL, ILLETVE ADATVESZTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÁROKAT. A JELEN WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS, ILLETVE ABBÓL EREDŐ BÁRMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ JELLEGŰ VAGY BÁRMILYEN EGYÉB KÁRÉRT - LEGYEN AZ SZERZŐDÉSES, JOGSZABÁLY SZERINTI VAGY MAGÁNJOGI (PÉLDÁUL GONDATLANSÁGBÓL FAKADÓ) - A DELOITTE MAGYARORSZÁG NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A DELOITTE MAGYARORSZÁG TUDATÁBAN VOLT, ILLETVE TUDATÁBAN KELLETT VOLNA, HOGY LEGYEN ANNAK, HOGY A KÁROK BEKÖVETKEZHETNEK.

A JELEN WEBOLDALON SZEREPLŐ HIVATKOZÁSOK EGY RÉSZE HARMADIK FELEK ÁLTAL ÜZEMELTETETT OLDALAKRA, TARTALMAKRA, ILLETVE ESZKÖZÖKRE MUTAT, AMELYEK NEM TARTOZNAK A DELOITTE MAGYARORSZÁG ELLENŐRZÉSE ALÁ; EZ ÉRVÉNYES TÖBBEK KÖZÖTT A DELOITTE CSOPORT MÁS TAGVÁLLALATAI, ILLETVE AZOK ALKALMAZOTTAI ÁLTAL ÜZEMELTETETT EGYÉB WEBOLDALAKRA IS. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL A DELOITTE MAGYARORSZÁG NEM TESZ SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS JOGNYILATKOZATOT, ILLETVE NEM VÁLLAL GARANCIÁT AZ ILYEN JELLEGŰ WEBOLDALAKKAL,TARTALMAKKAL, ILLETVE ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATBAN, ÉS AZ ILYEN JELLEGŰ WEBOLDALAKRA, TARTALMAKRA, ILLETVE ESZKÖZÖKRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOKNAK A JELEN WEBOLDALON TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSE NEM ÉRTELMEZENDŐ ÚGY, HOGY A DELOITTE MAGYARORSZÁG EGYETÉRT AZOK TARTALMÁVAL.

A FENTI FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK NEM KIZÁRÓLAG A DELOITTE MAGYARORSZÁGRA VONATKOZNAK, HANEM ANNAK ÖSSZES ALKALMAZOTTJÁRA, ILLETVE A DELOITTE CSOPORT MINDEN MÁS TAGVÁLLALATÁRA ÉS AZOK ALKALMAZOTTAIRA IS.

A FENTI FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK A TÖRVÉNY ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ÉRVÉNYESEK, LEGYEN SZÓ SZERZŐDÉSES, JOGSZABÁLY SZERINTI VAGY MAGÁNJOGI (PÉLDÁUL GONDATLANSÁGBÓL FAKADÓ) FELELŐSSÉGRŐL.

További szerződési feltételek

Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek bármely pontja egy adott jogrend szerint érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válik, úgy (i) az érintett pontokat oly módon kell átfogalmazni, hogy az adott jogrend szerint a lehető legpontosabban tükrözzék az érintett pontok eredeti szándékát, a jelen Felhasználási feltételek többi pontja pedig változatlanul érvényben marad, továbbá (ii) minden más jogrend szerint a jelen Felhasználási feltételek minden pontja változatlanul érvényben marad.

A jelen Felhasználási feltételeket bármikor saját belátásunk szerint módosíthatjuk. A módosított Felhasználási feltételek a Felhasználási feltételek hivatkozás alatt (ezen az oldalon, amelyet Ön éppen megtekint), vagy a jelen Weboldalon belül máshol tekinthetők meg. Ezek a módosítások közzétételkor válnak Önre nézve kötelező érvényűvé, kivéve, ha erről kifejezetten másként rendelkezünk. A módosított Felhasználási feltételeket a jelen Weboldalon tekintheti meg, és az Ön felelőssége, hogy a változtatásokkal tisztában legyen. Azzal, hogy Ön a jelen Weboldalt a jelen Felhasználási feltételek módosítását követően is meglátogatja, Ön elfogadja a módosított Felhasználási feltételeket.