About us

Visszaélés-bejelentés

A Deloitte Magyarország elkötelezett a minőség, az etikus üzleti magatartás és a feddhetetlenség iránt, amelyek minden tevékenységünk alapján képezik, hiszen elsődleges célunk, hogy értéket teremtsünk ügyfeleink, munkatársaink és szerződéses partnereink számára.

Visszaélés-bejelentés

A Deloitte Magyarország elkötelezett a minőség, az etikus üzleti magatartás és a feddhetetlenség iránt, amelyek minden tevékenységünk alapján képezik, hiszen elsődleges célunk, hogy értéket teremtsünk ügyfeleink, munkatársaink és szerződéses partnereink számára.

Visszaélés-bejelentési rendszer

A Deloitte Magyarország ezen érdekek védelme érdekében a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvénnyel összhangban hozta létre a visszaélés-bejelentési rendszert, amely elérhető minden munkatársunk, ügyfelünk, szerződött partnerünk és mindenki más számára, aki üzleti kapcsolatba kerül a Deloitte Magyarországgal.

A bejelentés tárgya

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni, így például:

  • bűncselekményt,
  • korrupciót,
  • közbeszerzési pályázatok manipulálását,
  • csalást,
  • tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot,
  • bizalmas információk vagy személyes adatok jogosulatlan közlését,
  • összeférhetetlenséggel kapcsolatos visszaélést,
  • diszkriminációt.

A bejelentés módja

Bejelentést a következő módokon lehet tenni:

A bejelentés tartalma

A bejelentés gyors és hatékony kivizsgálásának biztosítása érdekében ajánlott a lehető legrészletesebb leírást adni a bejelentés tárgyáról, különösen:

  • a bejelentésre okot adó esemény hátteréről, körülményeiről, előzményeiről és a gyanú okáról,
  • a bejelentésre okot adó eseményben érintett személyekről, az esemény dátumáról, helyszínéről.

Továbbá ajánlott a bejelentéshez csatolni minden olyan dokumentumot, amely igazolhatja a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó gyanút.

A bejelentés vizsgálata

A Deloitte Magyarország minden egyes bejelentést a lehető legrövidebb időn belül kivizsgál. A bejelentés kézhezvételét követő 7 napon belül a bejelentő visszaigazolást kap a bejelentés megtételéről ugyanazon csatornán keresztül, amelyen a bejelentés benyújtására sor került. A bejelentő a bejelentés kézhezvételének megerősítését követő három hónapon belül értesítést kap az eredményről és a bejelentés alapján hozott intézkedésekről.

Adatkezelés

A Deloitte Magyarország számára kiemelt fontosságú a bejelentők és a bejelentéssel érintett személyek személyes adatainak védelme.

A bejelentés kivizsgálása során a Deloitte Magyarország a bejelentőnek és annak a személynek a személyes adatai kezeli, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

A bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Deloitte Magyarország kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeli, és azokat kizárólag a bejelentés kivizsgálásában részt venni jogosult személyek részére továbbítja.

Hasznosnak találta?