beszállito stratégia

About us

Beszállító stratégia

Napjainkra a hatékony és gördülékeny beszerzési tevékenység az élelmiszeripari szereplők üzleti telejsményének egyik kulcs sikertényezőjévé vált. A minőségi termékeket szállító és kiszámítható beszállítói kapcsolatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a feldolgozók és élelmiszerkereskedelemmel foglalkozó vállalatok minimalizálják az ellátási-lánc kockázatokat. A beszállítói ökoszisztéma stabilizálása és hatékonyságának növelése továbbá szignifikáns erőforrásokat szabadíthat fel, amelyek végeredményben több szempontból is növelhetik a vállalatok versenyképességét.

Szolgáltatásunk

A Deloitte beszállítók értékelését és a beszállítói stratégia kialakítását, egy háromlépéses módszrtan mentén, az ügyfelekkel szoros végzi el:

  • Értékelés: Arra a kérdésre keressük a választ, hogy az ügyféligények alapján mi tesz egy beszállítót igazán értékessé. Ennek céljából az ügyféllel közösen egy személyreszabott – kvalitatív és kvantitatív szempontokat tartalmazó – beszállító-értékelési scorecard-ot dolgozunk ki, amely révén a beszállítók tényleges értéke objektív szempontok mentén válik összehasonlíthatóvá. 
  • Tervezés: A második fázis célja az értékelési eredmények mögötti ok-okozati viszonyok feltárása, valamint egy jövőorientált beszállítói stratégia kialakítása. Ennek keretében kidolgozzuk a – jövőbeli – beszállítók – kiválasztásának szempontrendszerét, a meglévő beszállítókat pedig klaszterizáljuk. A tervezési fázis részeként kialakításra kerül a beszállítói kapcsolatrendszer célállapota, valamint a kiválasztott beszállítókkal való hosszú távú együttműködés keretei.
  • Szintézis: Záró lépésként, a kialakított beszállítói csoportok alapján, valamint az ügyfél számára kiemelt fontosságú stratégiai szempontok mentén meghatározzuk a beszállítók megtartásához és fejlesztéséhez szükséges akciókat, illetve értékeljük a stratégiai akciók várható hatását.

Kinek érdemes megfontolni?

Kiskereskedelmi vállalatok és olyan feldogozók, amelyek tevékenységüknél fogva számos beszállítóval kerülnek kapcsolatba és/vagy különösen magas a beszállítói kitettségük magas. Mindazon piaci szereplők továbbá, akik a beszállítóik tevékenységével kapcsolatban nem teljeskörűen elégedettek, illetve akiknél a beszállítók teljesítményérétkelése és összehasonlíthatósága valamilyen egyéb okból kifolyólag nehezen megvalósítható.

Hasznosnak találta?