Multilaterális Egyezmény az adótervezés ellen

Hírek

Multilaterális Egyezmény az adótervezés ellen

Hírlevél

A multilaterális egyezmény célja, hogy a BEPS projekt keretében megalkotott legfontosabb szabályokat az adóegyezmények kétoldalú tárgyalások útján történő módosítása helyett sokkal hatékonyabb és egységesebb módon építse be az azt aláíró országok hatályos adóegyezményeibe.

A multilaterális egyezményt kellően rugalmasnak kellett megalkotni ahhoz, hogy minél több ország elkötelezhesse magát annak elfogadása mellett; emiatt tartalmaz kötelező, illetve választható rendelkezéseket.

A kötelezően alkalmazandó rendelkezések minden aláíró ország minden olyan adóegyezményére vonatkoznak, ahol a partner ország is elfogadta a multilaterális egyezményt. Ezek a következők:

  • Új bevezető szöveg alkalmazása, amely koncepcionálisan rögzíti, hogy az adóegyezmény célja a kettős adóztatás elkerülésének olyan módja, amely nem teremt lehetőséget a nem adózásra vagy a mesterségesen alacsony adózásra.
  • Amennyiben az eset összes körülményeiből az következik, hogy egy ügylet fő célja adóelőny elérése, az adóegyezmény által biztosított kedvezmények nem alkalmazhatók. Ez a szabály kiegészíthető a kedvezmények tevékenység alapján történő további szűkítésével, ez azonban opcionális.
  • Kölcsönös egyeztetési eljárás alkalmazása a nemzetközi adózási viszonyok zökkenőmentesebbé tételéért.

A multilaterális egyezmény legalább öt ország általi aláírást és ratifikálást követő negyedik hónap első napján lép életbe, illetve ahhoz, hogy két ország között fennálló adóegyezmény kapcsán alkalmazható legyen, mindkét országnak ratifikálnia kell azt, amelyet követően három hónapnak kell eltelnie. Látható tehát, hogy a június 7-i aláírással az egyezmény még nem lépett életbe, azonban a folyamat elindult, és a most aláíró 68 ország mintegy 1.100 adóegyezménye változik meg egy-két éven belül.

A multilaterális egyezmény elfogadásának szándékát több, mint 100 ország jelezte, illetve bármikor csatlakozhatnak további országok, így az érintett adóegyezmények száma a jövőben várhatóan növekedni fog. Az OECD nyilvántartja az aláíró és ratifikáló országokat, valamint azoknak az egyezmény kapcsán tett (adott esetben országokat illetően is specifikus) választásait.

Tekintve, hogy a multilaterális egyezmény nem épül be automatikusan az egyes adóegyezményekbe, a jövőben nem lesz elegendő az egyes adóegyezmények rendelkezéseinek vizsgálata a határon átnyúló ügyletek esetén, hanem azt is meg kell vizsgálni, hogy az adott országgal hatályba lépett-e a multilaterális egyezmény, és ha igen, melyik ország milyen rendelkezések alkalmazását választotta a kötelező elemek mellett. Emiatt a nemzetközi ügyletek adózási kérdéseinek megítélése várhatóan az eddiginél is nagyobb körültekintést és hozzáértést igényel majd különös tekintettel arra, hogy Magyarországnak a most aláíró 68 ország közül 52 országgal van hatályos adóegyezménye.

A multilaterális egyezménnyel kapcsolatos bővebb információkkal kapcsolatban keressék szakértőinket.

Kérdése van?

Írjon nekünk!
Hasznosnak találta?