Adómegtakarítási lehetőségek a gyógyszeriparban

Adómegtakarítási lehetőségek a gyógyszeriparban

Három, a gyógyszeripari szereplőket érintő adómegtakarítási lehetőség, amit eddig talán nem használt ki.

Helyi iparűzési adóval kapcsolatos lehetőségek

Az önkormányzatok  az egészségiparban működő cégeket is érintően vitatják a közvetített szolgáltatások és alvállalkozói teljesítések költségeinek elszámolhatóságát a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék alapjával szemben.

Az ellenőrzési hullám több Kúria ítéletre vezethető vissza, amelyekben a közvetített szolgáltatások elszámolását szigorú, a számlákat és analitikákat érintő formai, valamint a szerződéseket érintő tartami feltételektől tette függővé a Kúria.

A Deloitte adójogvitákra és adóperekre specializálódott csapatával különös figyelmet fordítottunk az elmúlt időszakban mind az önkormányzatok, mind a Kúria joggyakorlatának nyomon követésére. Emellett az NGM-mel folytatott egyeztetések alapján nemcsak a kockázatcsökkentés terén tudunk hasznos információkkal szolgálni, hanem abban az esetben is, ha jelentős a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék terhére el nem számolható igénybevett szolgáltatás a társaságuknál. Ilyen esetben a Kúria és az NGM álláspontja mentén segítünk átgondolni az egyes lehetőségeket (egyes igénybevett szolgáltatások, pl. exportértékesítésekhez kapcsolódó fuvarozási költségek, vagy bérgyártási költségek, alvállalkozói teljesítéssé alakítása, illetve egyes esetekben anyagköltségként való figyelembevétele) és kialakítani az adott szolgáltatások elszámolhatóságának feltételeit.

Amennyiben az adott szolgáltatás jellege igényli, a kialakított álláspont NGM-mel való megerősítése érdekében állásfoglalás iránti kérelem elkészítésében is örömmel állunk rendelkezésükre.

Kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos kedvezmények

Tapasztalatunk alapján az egészségiparban működő cégek olyan tevékenységeket is a kutatás-fejlesztésnek minősíthető tevékenységeik körébe sorolhatnának, melyek önmagukban nem tekinthetőek annak. Ugyanakkor, ezen tevékenységek, vagy részfolyamatok szerves és elengedhetetlen részét képezhetik egyes összetett kutatás-fejlesztési folyamatoknak. Ide sorolható például a gyógyszerkutatási tevékenységet folytató cégek esetében a klinikai vizsgálati fázishoz kapcsolódó, úgynevezett monitoring tevékenység is. Az így figyelembe vett kutatás-fejlesztési tevékenységek vonatkozásában további kedvezmények érvényesíthetők. Értelmezésünk több esetben megerősítést nyert a hatóságok által is.

A kedvezmények igénybevételét megelőzően javasolt az illetékes hatóság, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, szakértői minősítését kérni. Szakértő kollégáink jelentős tapasztalattal rendelkeznek kutatás-fejlesztési tevékenységek hatósági minősítésével kapcsolatos eljárásokban. Figyelemmel erre örömmel állunk ügyfeleink rendelkezésére, hogy megosszuk releváns tapasztalatainkat és támogatást nyújtsunk konkrét minősítési eljárásokkal összefüggésben.

Jogdíjakkal kapcsolatos kedvezmények

A magyar adórendszer a társasági adóban és a helyi iparűzési adóban kedvezményeket biztosít azon adózók számára, amelyek immateriális jószágokat (mint például a szabadalom, know-how, szoftver stb.) használat, hasznosítás céljából másik személynek rendelkezésre bocsátanak, értékesítenek vagy apportba adnak. A kedvezmény új szabályai 2016. július 16-án léptek hatályba, de azokat már a 2016. június 30. után szerzett vagy előállított immateriális javakra is alkalmazni kell.
 

Főbb változások


Kedvezményre jogosít

 • A jogok széles köre, ideértve
  • kereskedelmi név
  • védjegy
  • szabadalom
 • Továbbá gyűjtőfogalmak
  • know how
  • üzleti titkok
  • szerzői jog és kapcsolódó jogok
  • szabadalom


Kedvezmény alapja

 • Társasági adó: bevétel 50%-a csökkentő


Korlátok (társasági adóban)

 • Adózás előtti nyereség 50%-ig


Kedvezményre jogosít

 • Csak az úgynevezett "kizárólagos jogok" pl.:
  • szabadalom
  • szoftver
  • használatminta-oltalom
 • Új elem (csak a társasági adóban): termékértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó eredmény meghatározott hányada


Kedvezmény alapja

 • Társasági adó: eredmény 50%-a csökkentő


Korlátok (társasági adóban)

 • Adózás előtti nyereség 50%-ig
 • "Nexus-arány" szerinti korlátozás
  • 100%-ban saját fejlesztés esetén nincs további korlát
  • 100%-ban vásárolt jog esetén nem vehető igénybe adóalap kedvezmény
  • minden egyéb esetben a saját K+F költségek arányában

Brexit

 • A Lisszaboni szerződés 50. cikke alapján a tárgyalásokat két éven belül le kell zárni.

A korábbi, kedvezőbb szabályozás 2021. június 30-ig továbbra is alkalmazható a 2016. július 1. előtt szerzett, előállított immateriális jószágok vonatkozásában, feltéve, hogy

 • az adózó a korábbi években igénybe vette a jogdíjhoz kapcsolódó csökkentő tételt, vagy
 • 2016. január 1. és június 30. között jogosult lett volna egyébként a kedvezmény igénybevételére.
Hasznosnak találta?