arrows

Hírek

Pozitív fejlemény a behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos áfa visszaigényléssel összefüggésben

Az Európai Unió Bírósága által 2017. év végén meghozott ítélet (C-246/6. számú ügy) alapján az adózóknak elméletileg lehetőségük nyílt az adóalapjuk csökkentésére, korábban megfizetett áfa visszaigénylésére az általuk teljesített, de a partnerük által pénzügyileg nem rendezett ügyleteik vonatkozásában (’behajthatatlan követelések’).

Ugyanakkor az adóalapcsökkentés lehetőségét az tette bizonytalanná az ítélet ellenére, hogy erre a hatályos magyar szabályozás jelenleg nem ad lehetőséget. Ezt a kettőséget próbálja feloldani az egyik közigazgatási bíróság az előtte folyamatban lévő – és a Deloitte szakértője által támogatott - ügyben. A bíróság az eljárást a napokban felfüggesztette és a felek között fennálló jogvita elbírálása végett az ügyet előzetes döntéshozatali eljárás lefolytatása végett kiutalta az Európai Unió Bírósága elé.

Az ügy amúgy sem kis jelentőségét tovább növeli, hogy a szóban forgó ügyben a követelések már 2008-ban elévültek, azaz elévült követelések tekintetében is megalapozottnak tekintette a bíróság, hogy kérelemmel forduljon az Uniós jogalkalmazóhoz. Ez különösen azért jó hír, mert 2008-2011 közötti időszakban volt jellemző, hogy fizetésképtelenségre tekintettel elmaradt valamely ügylet pénzügyi teljesítése. Az elévülés kérdésköre csupán a követelések behajthatatlanná való minősítésével összefüggésben merülhet fel.

Ezek alapján ügyfeleinknek érdemes áttekinteniük, hogy pontosan milyen összegű olyan követelésük lehet, amely behajthatatlan követelésnek minősülhet. Ezen áttekintést, valamint ezt követően az adóalapcsökkentés kezdeményezését érdemes mihamarabb megtenni, tekintettel arra, hogy a fent említett ügyben az Európai Unió Bírósága várhatóan 1-1,5 éven belül fog csak döntést hozni, amely időszak alatt ugyanakkor a követelések behajthatatlanná való minősítés szempontjából az elévülés bekövetkezhet. A követelések áttekintésében, valamint az adóalapcsökkentés kezdeményezésében a Deloitte szakértői készséggel állnak Ügyfeleink szíves rendelkezésére.

Hasznosnak találta?