elhúzódó áfakifutás

Hírek

Jogellenesek lehetnek az elhúzódó áfakiutalások

Késedelmi kamat járhat az adózóra kiszabott mulasztási bírság esetében is

Az Európai Bíróság (Bíróság) ítéletet hozott a C-254/16 számú ügyben, melyben az uniós szabályozással ellentétesnek ítélte meg a magyar adóhatóságnak az elhúzódó általános forgalmi adó visszatérítés során alkalmazott gyakorlatát a késedelmi kamatok megfizetésére vonatkozóan.

A Bíróság ítéletében kimondta, hogy jogellenes az a magyar szabályozás, amely alapján az adóhatóság az ellenőrzés során, az annak akadályozása miatt kiszabott mulasztási bírságra való hivatkozással – az akadályozás mértékéhez képest aránytalan mértékben – hosszabbítja meg az eljárást és ezzel együtt az általános forgalmi adó kiutalásának határidejét is. Az ítélet arról is rendelkezik, hogy a mulasztási bírság kiszabására való tekintettel nem tagadható meg annak a késedelmi pótléknak megfizetése, ami az ellenőrzési eljárás elhúzódó időtartama miatt jogosan illetné meg az adóalanyt, amennyiben az eljárás elhúzódását nem kizárólag az adózó mulasztása okozta.

A Bíróság ítéletében kiemeli, hogy az adósemlegesség elvéből fakadóan a visszatérítésnek ésszerű határidőn belül meg kell valósulnia, és az nem húzódhat el az adóhatóság által végrehajtott eljárási cselekmények miatt korlátlanul.

A fentiek kapcsán érdemes átgondolni, hogy a hosszan elnyúló adóhatósági ellenőrzésekben késlekedett-e az adóhatóság az áfa kiutalásával a fentiekhez hasonlóan, illetve tagadta-e meg késedelmi pótlék kiutalását. Az ezzel kapcsolatban felmerülő igények felmérésében, illetve azok érvényesítése érdekében vegye fel kapcsolatot szakértőinkkel.

 

Hasznosnak találta?