Módosuló fejlesztési adókedvezmény

Elemzések

Módosult a fejlesztési adókedvezményről szóló rendelet!

2017. december 13-án megjelent a fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) módosítása, amelyben több lényeges, részben az Európai Uniós szabályoknak való megfelelésből fakadó módosítást vezettek be.

A módosítás értelmében két időpontban 2017. december 14-től, illetve 2018. január 1-től:

 • A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao törvény) 2017. novemberi módosításával összhangban a Kormányrendeletben bevezetésre kerülnek a nagyvállalkozások által a Közép-Magyarországi régióban megvalósított termékdiverzifikációt és új eljárási innovációt eredményező induló beruházásokra vonatkozó szabályok.
 • Egyszerűsödik a támogatástartalom kalkulációja.
 • Bevezetésre kerül az adókedvezményre vonatkozó kérelem/bejelentés visszavonásának, illetve az adókedvezmény jelenértéken meghatározott összege csökkentésének a lehetősége (ennek az egy beruházásnak minősülő projektek esetében az Európai Bizottság részére való notifikáció elkerülése kapcsán van kiemelt jelentősége).
 • Bevezetésre kerül az áttelepítés fogalma, amely más, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződő felének területéről történő tevékenység áthelyezése esetén áll fenn, akár már az eredeti létesítményben bekövetkező 2 munkahely megszűnése esetén is.
 • Az adózónak nyilatkoznia kell, hogy csoport szinten nem hajtott végre áttelepítést a bejelentés vagy kérelem benyújtását megelőző két naptári évben, és vállalnia, hogy a támogatott beruházás befejezését követően két naptári évig nem hajt végre áttelepítést.
 • Az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adótartozás, illetve a be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása miatt kiszabott mulasztási bírság esetén az adózó nem veszti el az adókedvezményre való jogosultságot, csak az adott évi érvényesítés lehetőségét.
 • Új fogalommeghatározások kerülnek bevezetésre (kötelező üzemeltetési időszak, független harmadik fél).
 • A tényállásváltozás fogalma kiegészül, így tényállásváltozásnak minősül különösen az is, ha az adózó megváltoztatja a kérelemben vagy a bejelentésben a beruházás helyeként megjelölt települést.
 • Az eszközök fenntartására vonatkozó rendelkezés módosul, az adózótól eltérő személy is üzemeltetheti azokat.
 • Munkahelyteremtést szolgáló beruházásoknál a kötelező üzemeltetési időszak meghosszabbodik azzal az idővel, ameddig a munkahely betöltetlen volt.
 • Lehetőség nyílik a kérelem és a bejelentés elektronikus benyújtására, a papír alapú benyújtást 2018. június 30-án kivezetik.

Az adott rendelkezések a hatályba lépésüket követően benyújtott támogatási kérelmekre és bejelentésekre vonatkoznak.

Amennyiben a fejlesztési adókedvezményt, vagy egyéb állami támogatási kérdéseket illetően bővebb információra lenne szüksége, kérjük, keresse szakértőnket!
 

Kérdése van?

Írjon nekünk!
Hasznosnak találta?