Módosultak a bizalmi vagyonkezelés szabályai

Hírek

Módosultak a bizalmi vagyonkezelés szabályai

A gazdasági szereplők észrevételei alapján tovább javul a jogintézmény versenyképessége

A jogintézmény felülvizsgálata során a szakmai visszajelzések alapján több változtatást is eszközölt a jogalkotó a bizalmi vagyonkezelés keretrendszerén.

A módosult szabályozás a bizalmi vagyonkezelés és az öröklési jog kapcsolatának rendezéseként kimondja, hogy a vagyonkezelésbe vont vagyon figyelembe veendő a köteles rész számításakor. A vagyonrendelő, vagyonkezelő vagy a kedvezményezett halála, megszűnése esetén jogállása "örökíthetővé" válik, a helyébe lépő(k) személyének és jogainak korlátozási lehetősége mellett.

Jelentős technikai könnyítésként a módosítás rendezi az ingatlan-nyilvántartásban a „bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog” kategóriáját, illetve megszüntet olyan bürokratikus előírásokat, amelyek a gyakorlatban zavaró adminisztratív terheket jelentettek csupán (pl. adóhatósági és végrehajtási igazolások, bizonyítványok beszerzése, stb.). Ugyancsak a gyakorlatot könnyítő egyszerűsítés, hogy a módosítás szabályozza az ügyvédi irodák és ügyvédek által végezhető vagyonkezelés kereteit, az összeférhetetlenségi szabályokat, és az üzletszerűség fogalmát is.

A jövőben bárki végezhet vagyonkezelői tevékenységet egyetlen bizalmi vagyonkezelési jogviszony tekintetében anélkül, hogy az üzletszerűnek minősülne. Ezzel szemben, az üzletszerű vagyonkezelők esetében többlet követelményeket állapít meg a szabályozás az átláthatóság, az összeférhetetlenség, továbbá a jó üzleti hírnév előírása tekintetében.

Fontos újdonság a bizalmi vagyonkezeléshez kötődő felügyeleti és nyilvántartási szabályozás átalakítása is. Az Európai Unió új pénzmosás elleni irányelvének való megfelelés következtében a módosító törvény rendelkezik a bizalmi vagyonkezelést üzletszerűen végző vállalkozások nyilvántartásáról, valamint a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok regisztrációjáról is.

Ezeket a nyilvántartásokat felügyeleti jogkörében eljárva az MNB vezeti majd, azonban a továbbiakban arra már nem lesz lehetősége, hogy a vagyonkezelést felfüggessze, vagy működésének helyreállítása iránt intézkedéseket kezdeményezzen. További technikai könnyítések mellett a módosító csomag lerövidíti a bizalmi vagyonkezelési szerződések nyilvántartásba vételének, és a vagyonkezelői engedélyek kiadásának ügyintézési határidejét is.

A gyakorlati tapasztalatok figyelembe vételével elkészített szabályozás valószínűleg jelentősen csökkenteni fogja az adminisztratív terheket, és további fellendülést hozhat az amúgy is jelentős népszerűségre szert tett jogintézmény alkalmazásában. Ezzel együtt azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jogintézmény számviteli és adózási szabályrendszere változatlan maradt, amelynek értelmezése és gyakorlati alkalmazása további nyitott kérdéseket vethet fel a jövőben is.

Amennyiben a bizalmi vagyonkezelési szerződésben rejlő üzleti és vagyontervezési lehetőségek felkeltették a figyelmét, szakértőink szívesen állnak rendelkezésére.

Deloitte Private

Multinacionális professzionalizmus - személyre szabva

A Deloitte Private a Deloitte hálózatán belül létrehozott nemzetközi szakértői csoport, amely vagyonos magánszemélyek, családi kézben tartott vállalkozások számára nyújt specifikus tanácsadási szolgáltatásokat.

Szakértőink személyre szabott megoldásokat kínálnak, legyen szó vagyonáról, nemzetközi vonatkozású ügyekről, vagy a Deloitte által klasszikusan nyújtott szolgáltatási területekről

Deloitte Private

Tudjon meg többet!
Hasznosnak találta?