Elfogadták a reklámadóról szóló egységes javaslatot

Hírek

Az Országgyűlés elfogadta a reklámadóról szóló törvény módosítására vonatkozó egységes javaslatot

Hírlevél

2017. május 16-án az Országgyűlés elfogadta a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény („Törvény”) módosításáról szóló egységes javaslatot, amely az alábbi lényeges változásokról rendelkezik:

2017. július 1-től a reklámadó köteles tevékenységből származó éves nettó árbevétel 100 millió forintot meghaladó részére vonatkozóan 5,3% helyett – csökkentve a korábban javasolt 9%-os adómértéket – 7,5%-os adómérték lesz alkalmazandó. Ezzel egyidejűleg, az adóalap 100 millió forintot meg nem haladó része adómentessé válik, amely mentességet az uniós állami támogatási szabályokkal összhangban de minimis támogatásként kell figyelembe venni. Emiatt egy újabb elemet kell figyelniük a reklámadó kapcsán érintett adózóknak a de minimis támogatások 3 pénzügyi éves maximuma tekintetében.

Az elfogadott egységes javaslat elrendeli a reklámközzétevők által, a 2017. június 30-ig lezárult adóévekre már megfizetett reklámadó, mint túlfizetés visszatérítését az adóalanyok részére. Fontos azonban kiemelni, hogy az egységes javaslat alapján a fenti rendelkezés kizárólag a Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adóalanyokra, azaz a reklámközzétevőkre vonatkozik. Ezáltal, továbbra is kérdéses, hogy a reklám megrendelők adó-visszatérítésre jogosultak lesznek-e, illetve amennyiben igen, milyen keretek között. Továbbá, azon adóalanyok tekintetében, amelyek társasági adó alapjukat a korábbiakban reklám közzétételével összefüggésben elszámolt költséggel megnövelték, kérdés, hogy a módosítás alapján mit tehetnek.

A fentieken túl az egységes javaslat egy átmeneti időszakot állapít meg a 2017. január 1. és 2017. június 30. közötti időszakra (tehát 1 hónappal meghosszabbítva a korábban javasolt 2017. május 31-i dátumot) amely alatt az adó mértéke egységesen 0 %. A változások miatt körültekintően kell eljárni az adózóknak a jövőre vonatkozó reklámadó bevallási és esetleges fizetési kötelezettségük teljesítése során. Az eltérő üzleti éves adózók tekintetében a bevallási szabályok további értelmezési kérdéseket is felvethetnek.

Végezetül, az elfogadott egységes javaslat eltörli a saját célú reklám adókötelezettségét, így annak közvetlen költsége nem képez adóalapot a jövőben.

Hasznosnak találta?