TAO bevallási határidőhöz kapcsolódó teendők

Hírek

Teendők a társasági adó bevallási határidejének közeledtével

Hírlevél

Közeledik a 2016. évi társasági adóbevallás beadási határideje. Jelen hírlevelünkben ismertetünk néhány, a május 31-én beadandó bevallásban alkalmazható adómegtakarítási lehetőséget, amelyet különösen aktuálissá tesz a társasági adó kulcsának 9%-ra történő csökkentése 2017-től. Átgondolást igényel továbbá a jogdíjhoz kapcsolódó kedvezmény alkalmazása is, amelynek feltételrendszere tavaly jelentősen megváltozott.

Társasági adókulcs változásából eredő adómegtakarítási lehetőségek

2017. január 1-jétől bevezetésre került a 9%-os egykulcsos társasági adó, amely felváltja a korábban hatályos kétkulcsos társasági adót. A 9%-os kulcs bevezetése lehetőséget biztosít arra, hogy a társaságok tényleges adómegtakarítást érjenek el azoknak az adóalap módosító tételeknek az alkalmazásával, melyekkel az adókötelezettség későbbi évekre halasztható. Az alábbiakban kiemelünk néhány ilyen adóalap módosító tételt.

Gyorsított értékcsökkenési lehetőségek, fejlesztési tartalék képzése

A társasági adóról szóló törvény szerint többféle leírási kulcs is érvényesíthető bizonyos eszköztípusok esetében. A társasági adó szerinti leírási kulcsok érvényesítésénél évről évre fennáll a társaságok részére a választás lehetősége, hogy a jövőre nézve összességében milyen értékcsökkenési politikát kívánnak kialakítani társasági adó gyakorlatukban. Megfelelő tervezés mellett az adókötelezettség későbbi évekre halasztásával jelentős cash-flow előny érhető el, illetve a 2017. adóévtől alkalmazandó 9%-os társasági adó fényében az adózók tényleges adómegtakarítást is elérhetnek.

Érdemes továbbá figyelmet szentelni a fejlesztési tartalék képzésére is, amely szintén egyfajta gyorsított értékcsökkenési leírásnak, így halasztott adófizetési lehetőségnek tekinthető. Ennek alkalmazásával szintén cash-flow előny, illetve a 2016-os adóévben való alkalmazásával tényleges adómegtakarítás érhető el.

Nem realizált árfolyam-különbözet elszámolása adószempontból

A fenti módosító tétel szintén az adófizetés elhalasztására ad lehetőséget. A módszer lényege az, hogy az év végi nem realizált árfolyam-különbözet meghatározott része mentesíthető a tárgyévi társasági adó alapjából így biztosítva az adó megfizetésének elhalasztását. Ez a szabály jól használható az adóalap optimális meghatározására olyan társaságoknál, melyeknél az árfolyam különbözet a tartósan a mérlegben szereplő tételek kapcsán keletkezik. A szabály alkalmazása, és kapcsolódó nyilvántartása bonyolult lehet, így érdemes különös figyelmet fordítani a kapcsolódó adóalap korrekciós tételek számítására akár szakértő bevonásával. Az adóalap korrekciós tétel 2016-os adóévben való alkalmazásával tényleges adómegtakarítás érhető el.

Új jogdíj szabályozás, átmeneti rendelkezések

Az adóalaphoz kapcsolódó jogdíj-kedvezmények régi (átmeneti rendelkezések) és új szabályok szerinti alkalmazása számos kérdést vethet fel az év végi adózást érintő teendők kapcsán. Kiemeltünk néhányat a lehetséges értelmezési kérdések közül, amelyekre figyelemmel kell lenni az év végi adóalap megállapítása során, ha az adózó jogdíj-kedvezményt kíván igénybe venni.

 • Az átmeneti rendelkezések alkalmazása szempontjából mit tekinthetünk 2016. június 30-áig megszerzett immateriális jószágnak?
 • Az átmeneti rendelkezések szempontjából hogyan kell kezelni a folyamatosan licenszbe vett és egyúttal allicenszbe adott immateriális jószágokat?
 • Saját immateriális jószág esetén hol lehet meghúzni a határt ráfejlesztés és egy új immateriális jószág létrehozatala között az átmeneti rendelkezések kapcsán?
 • Az átmeneti rendelkezések feltételrendszerében hogyan lehet alátámasztani, hogy a régi szabályok alapján az adózó jogosult lett volna adóalap-csökkentő kedvezményt igénybe venni a 2016. január 1-je és június 30-a közötti időszakban?
 • Befolyásolja-e a számviteli kezelés a jogdíj-kedvezmény igénybe vételét?
 • Hogyan kell meghatározni a jogdíjból származó eredményt az új szabály alkalmazása során?
 • Kizárólag saját fejlesztés esetén (pl. szoftver) kell-e K+F tartalmat igazolni az új kedvezményi rendszerben?
 • Van-e lehetőség termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás értékében megjelenő jogdíj – és ahhoz kapcsolódó kedvezmény - azonosítására?
 • Az adóalap-csökkentő tételt korlátozó nexus-arány meghatározásához milyen költségeket és milyen időszakban kell figyelembe venni?

TAXDialogue

A fenti témákat különösen aktuálissá teszi a közeledő, május 31-i bevallási határidő. A bevallások megfelelő, prudens elkészítése a felvetett témák, és kérdések alapos átgondolását igényli. A Deloitte szakértői állnak az Önök rendelkezésére a kérdések megválaszolásához, illetve az év végi kalkulációk ellenőrzéséhez, és a bevallások elkészítéséhez.

A Deloitte Magyarország bevezetett egy technológiai megoldást, ami egy felhasználóbarát, interaktív kommunikációs portál az adókalkulációk átnézéséhez és bevallások elkészítéséhez.

A TAXDialogue

 • Egységes megoldást biztosít az adókalkulációk átnézéséhez/ bevallások elkészítéséhez akár az egész cégcsoportja számára.
 • Átláthatóságot biztosít az egész munkafolyamat során.
 • Gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést biztosít.
 • Hatékony eszköz a lehetséges adókockázatok, és lehetőségek azonosítására.
 • Beépített értesítések tartják Ügyfeleinket naprakészen a folyamatban lévő munka státuszának tekintetében.
 • A rendszerben elmentett információk egyszerűen kinyerhetőek.
Hasznosnak találta?