Új adókedvezmény az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásokra

Hírek

Igénybe vehető az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye

Hírlevél

Megjelent az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól szóló 176/2017. (VII. 4.) Korm. Rendelet, amelynek alapján ténylegesen igénybe vehető a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/E. §-a szerinti társaságiadó-kedvezmény.

Az energiahatékonysági adókedvezmény iránti jogosultság és igénybevétel főbb jellemzői

 • Ha egy energiahatékonyság növekedését célzó beruházás révén a végsőenergia-fogyasztás csökkenését eredményező energiamegtakarításra kerül sor, a társasági adóból adókedvezmény vehető igénybe a beruházás üzembe helyezését követő adóévben – vagy az adózó döntése szerint a beruházás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő öt adóévben, akár a tárgyévi számított társasági adó 70%-áig.
 • Nagyvállalatok esetén a támogatási intenzitás legfeljebb 30%, középvállalkozásoknál 40%, kisvállalatoknál akár 50% is lehet. Az igénybe vehető adókedvezmény beruházásonkénti maximális összege 15 millió euró.
 • Elszámolható költség lehet
  • a magasabb energiahatékonysági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszköz, immateriális jószág teljes bekerülési értéke, amennyiben a beruházás összköltségén belül az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás külön beruházásként meghatározható, vagy
  • az energiahatékonysági célokat közvetlenül szolgáló beruházás részét képező tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értékének az a része, amely egy hasonló, kevésbé energiahatékony beruházáshoz viszonyítva többletköltségként merül fel.
 • Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó az adókedvezmény igénybevételének első adóévében az adóévi társasági adóbevallása benyújtásáig rendelkezzen a kormányrendelet szerinti igazolással, amely alátámasztja, hogy beruházása energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül.
 • Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet állítja ki.
 • Az energetikai audit két részből áll:
  • A beruházás megkezdésének napját megelőzően: az audit tartalmazza a tervezett beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energiafogyasztási adatok felmérését és a tervezett beruházással elérhető energiamegtakarítás mértékére vonatkozó becslést.
  • A beruházás üzembe helyezését követően: az audit tartalmazza a kiinduló állapot energetikai felmérését és a beruházás üzembe helyezésével elért energiamegtakarításnak a beruházás üzembe helyezését követően mért, vagy egyedi mérési adatok alapján kiszámított vagy becsült értékeit.

Az energiahatékonysági adókedvezményre vonatkozó Tao tv., Kormányrendelet, egyéb adózási, energiahatékonysági és európai uniós állami támogatási szabályozás kötelező együttes alkalmazása többek között olyan lényegi értelmezési kérdéseket vet fel, mint az energiamegtakarítás megfelelő viszonyítása, az alapul szolgáló projekt tartalmának adózási és állami támogatási szempontból egyaránt alátámasztható definiálása, a támogatáshalmozódás kezelése, vagy az elszámolható és nem elszámolható költségek közötti költségkategóriák értelmezése, amelyek az adókedvezmény iránti jogosultságot, illetve – a jogosultság fennállása esetén – az adókedvezmény mértékét jelentősen befolyásolhatják.

Amennyiben az energiahatékonysági adókedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó (energiahatékonysági (technikai), adózási vagy európai uniós állami támogatási) kérdéseket illetően bővebb információra lenne szükségük, kérjük, keressék szakértőinket.

Kérdése van?

Írjon nekünk!
Hasznosnak találta?