hataron atnyulo ugylet

Hírek

Változások a határon átívelő ügyletek szabályozásában

2017. december 5-én az Európai Unió Tanácsa elfogadta az új szabályozást, mely jelentősen megkönnyíti az online, határon átívelő termékértékesítéssel, szolgáltatásnyújtással foglalkozó vállalkozások áfa kötelezettségeinek teljesítését.

Elektronikus kereskedelem

A szabályozás egyik legfontosabb vívmánya, hogy 2021-től kiterjeszti a MOSS (mini one-stop-shop) rendszerét – amely jelenleg csak távolról nyújtható szolgáltatásokra alkalmazható – a távolsági termékértékesítésekre is. Ezen újítás jelentősen csökkentheti az Európai Unió más tagállamaiba értékesítő vállalkozások adminisztratív terheit.

Hogyan kell eljárni jelenleg?

A jelenlegi szabályozás alapján az értékesítő választhat, hogy a vásárló tagállama szerinti áfát fizeti az első eurótól kezdődően vagy csak az adott tagállamban irányadó összeghatár felett (ez jellemzően 35 ezer euró körül mozog). Például egy magyar értékesítőnek ésszerű választás lehetne a magyar 27%-os áfánál alacsonyabb áfát fizetni, azonban ehhez számos adminisztratív költséggel szükséges számolni, ahhoz, hogy az adott tagországban adószámot szerezzen és teljesítse az irányadó adminisztratív követelményeket. Ennek fényében már nem biztos, hogy ésszerű választás az összeghatár alatt a másik tagállam áfáját választani.

Hogy néz ki a jelenlegi rendszer a mi szemszögünkből?

A másik tagállambeli értékesítő versenyelőnybe kerülhet a magyar versenytársával szemben, ha a szállítás díja mellett a saját áfakulcsát kihasználva alacsonyabb árakat tud ajánlani. A magyar értékhatár (35 ezer euró) túllépése esetén kötelező neki magyar áfát felszámítani, azonban gyakorlatban nehéz az értékhatár túllépését figyelni, a magyar áfa megfizetését számon kérni.

Mit jelent a változás?

Főszabályként az első eurótól kezdve a magánszemély vásárló tagállama szerinti áfát kell fizetni. Ez alkalmas lehet arra, hogy a verseny torzulását megszüntesse, az értékesítőket egyenlő versenyhelyzetbe hozza az áfa szempontjából.

Az adminisztratív terheket azzal dönti le az új rendszer, hogy a MOSS keretein belül működő vállalkozások mentesülnek a tevékenységükkel érintett tagállamok vonatkozásában áfa regisztrációs kötelezettségük alól. Ennek értelmében a társaságok tagállamonkénti áfa bevallás benyújtására sem kötelezettek, kizárólag a letelepedésük szerinti tagállamban szükséges egy áfa bevallás benyújtása, amelyen külön jelezni szükséges a bevallott értékesítések tényleges fogyasztásának helyét, áfáját.

A Tanács számításai szerint azzal, hogy a MOSS rendszerét kiterjesztik a távolsági értékesítésekre is, az érintett vállalkozások az áfa kötelezettségeik teljesítésére fordított költségeik mintegy 95%-át megtakaríthatják majd. Ezzel egy időben, – összhangban azzal a törekvéssel amely már korábban is az Európai Uniós szabályozás célja volt, miszerint mindig a tényleges fogyasztás szerinti tagállamban adózzanak az egyes ügyletek – az átláthatóbb szabályozásnak köszönhetően az érintett tagállamok növekvő áfa bevételre is számíthatnak.

A fentieken túl további jelentős egyszerűsítéssel élhetnek majd start-up-ok, valamint kis- és középvállalkozások, ugyanis évi 10.000 eurós értékesítési összeghatár alatt – a fogyasztás szerinti tagállam szabályai helyett – a fenti társaságok a letelepedésük szerinti tagállam áfa szabályait jogosultak alkalmazni, így tovább csökkenhetnek adminisztrációs kötelezettségeik.

Mi lesz a harmadik országokból jövő árukkal?

A jelenlegi rendszer keretében – jelentősen leegyszerűsítve – az alábbiak szerint szükséges a harmadik országból jövő termékek besorolása:

  • 0-22 euró között nem merül fel áfa és vám
  • 22,1-150 euró között vám nem merül fel, de 27% áfa terheli a küldeményt
  • 150 euró felett kereskedelmi vámtarifa szerinti vámtétel + 27% áfa merül fel

Az elfogadott szabályozás megszünteti az EU-n kívülről jövő 22 eurós értékhatár alatti szállítmányok import áfa mentességét is. Ezen termékek EU-ba történő beléptetése jelenleg import áfa mentesen történhet, annak ellenére, hogy az EU-n belüli értékesítésük esetén – értéktől függetlenül – áfa felszámítása szükséges, amely jelentős egyenlőtlenségekhez vezethet, valamint visszaélésekre adhat lehetőséget.

Távolról nyújtott szolgáltatások

A szolgáltatások terén már korábban megvalósult az a reform, hogy a fogyasztás helye szerinti áfa kerüljön felszámításra az első eurótól kezdve, mindez jelentős adminisztratív terhek nélkül. Azonban a rendszer tekintetében néhány részletszabály (pl. a vásárló tagállamának bizonylatolási szabályainak betartása)mégis adminisztratív tehernek bizonyult. Ennek megfelelően 2019-től a jelenleg a MOSS keretein belül, távolról nyújtható szolgáltatásokat nyújtó társaságok alkalmazhatják a letelepedésük szerint irányadó áfa szabályokat szinte minden tekintetben (számlázási szabályok, iratmegőrzés stb.).

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdésük felmerül, forduljanak hozzánk bizalommal!
 

Hasznosnak találta?