elindult a központosított európai cégnyilvántartás

Elemzések

Újabb lépés a tényleges tulajdonosokra vonatkozó átláthatóság irányába

Elindult a központosított európai cégnyilvántartás

Az újonnan létrehozott Business Registers Interconnection System („BRIS”) egy olyan európai platform, ami a tagállami cégnyilvántartásokat összekapcsolva biztosítja az adatok hozzáférhetőségét. Az irányelvnek nem célja önálló európai cégadatbázis létrehozása, hanem a tagállami nyilvántartások egységesítése vagy átalakítása nélkül biztosít központi hozzáférési pontot egyéni felhasználók számára is.

A magyar jogrendszerbe már átültetett irányelv a magyar gazdasági társaságok közül a korlátolt felelősségű társaságokra, a zártkörűen működő részvénytársaságokra, az európai részvénytársaságokra, valamint a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepére és a külföldi vállalkozás magyarországi kereskedelmi képviseletére vonatkozik. A társaságokkal kapcsolatos szűk adatkör – a cég neve, jogi formája, székhelye, cégjegyzékszáma, valamint a felszámolási vagy végelszámolási eljárás megindítása – ingyenesen elérhető. Ezen felül minden társaság európai cégazonosítót (EUID) is kap, ami a tagállamok közötti információcsere megkönnyítését szolgálja.

A cégnyilvántartásban szereplő további adatok és dokumentumok (például a cégkivonat, alapító okirat, vagy ezek egységes szerkezetbe foglalt módosításai) szolgáltatási díj ellenében lesznek letölthetők. Ahogy arra az európai igazságügyi portál is figyelmeztet, egyelőre „nem mindegyik uniós tagország tette azonban még lehetővé e szolgáltatás használatát, de a kínálat fokozatosan bővül”. A BRIS rendszer teljes működésével tehát szolgáltatási díj ellenében közvetlenül is hozzáférhetővé válnak az irányelvben meghatározott valamennyi Európai Uniós tagállamban, Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában bejegyzett gazdasági társaságok tényleges tulajdonosaira vonatkozó információk.

Fontos megjegyezni, hogy az adatbázis nem szüntette meg a tényleges tulajdonosokat tartalmazó jegyzék igényét, az annak kialakításáról szóló tárgyalások tovább folytatódnak. A BRIS rendszer kizárólag olyan adatokat tartalmaz, amelyek a tagállami cégnyilvántartásokban jelenleg is hozzáférhetők. A szabályozás újdonságát az adja, hogy ez az adatállomány az eddigiekkel ellentétben már könnyen, áttekinthető módon hozzáférhetővé válik a többi tagállam állampolgárai számára is.

Hasznosnak találta?