varoskep

Hírek

Változtak az ingatlanokkal kapcsolatos uniós áfa szabályok

Az Európai Unió Tanácsa megalkotta az 1042/2013/EU végrehajtási rendeletet („Rendelet”), amely 2017. január 1. napja óta alkalmazandó.

A Rendelet célja és újításai

A Rendelet célja nem új szabályozás bevezetése, hanem sokkal inkább az elmúlt évtizedekben kialakított joggyakorlat összefoglalása, valamint az egész Unióban irányadó, közös fogalmak megalkotása. A Rendelet közvetlenül alkalmazható a nemzeti jogban, nem igényel átültetést, ugyanakkor a tagállami áfa szabályokat a továbbiakban a Rendeletben foglaltak figyelembevételével kell értelmezni. 

Rendelet legfontosabb újítása, hogy uniós szinten határozza meg az ingatlan fogalmát. A 4 lépcsős fogalom tisztázza, hogy az egyes földterületeken, építményeken kívül egyes, építmények szerves részét képező vagy azokba beépített alkotóelemek, tartozékok is ingatlannak minősülhetnek. 2017 januárjától egyértelműen ingatlannak minősülnek például a közmű hálózatok, ipari erőművek, beépített ajtók, ablakok, liftek vagy akár egy kikötőben horgonyzó, éttermi és szórakoztatási szolgáltatásokat kínáló hajó is, de lehet érvelni a beépített konyhabútorok ingatlanként történő kezelése mellett is. A felsoroltak helyes áfa-minősítése azért is érdemel kiemelt figyelmet, mert amennyiben egyes, eddig ingóként kezelt eszközök a Rendelet szabályai alapján ingatlannak minősülnek, felmerülhet a fordított adózás, illetve egyéb speciális szabályok alkalmazása ezek vonatkozásában.

A fentieken túl, a Rendelet pontosítja az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások szabályozását is. A Rendeletben szereplő felsorolás kifejezetten olyan szolgáltatásokat rögzít, amelyek adókezelése a legtöbb jogértelmezési kérdést vetette fel az elmúlt évtizedekben. A Rendelet megszületéséig nem volt egyértelmű például az alábbi szolgáltatások adókezelése:

mérleg

  • egy meghatározott telekre szánt épület terveinek elkészítése;
  • olyan gépek vagy berendezések összeszerelése vagy karbantartása, amelyek az összeszerelést követően ingatlannak minősülnek;
  • ingatlanon fennálló vagy ingatlannal kapcsolatos jogok létesítésével, átruházásával kapcsolatos jogi szolgáltatások (pl. közjegyzői vagy ügyvédi szolgáltatás).

Amellett, hogy a Rendelet példálózó jelleggel rögzíti a legfontosabb ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, az egyes szolgáltatások minősítéséhez szükséges legfontosabb szempontokról is részletes áttekintést nyújt.

A fentiek alapján úgy látjuk, hogy ügyfeleinknek érdemes lehet áttekinteniük, hogy milyen nagyobb, beépített eszközökkel, bútorokkal, különféle gyári berendezésekkel, tárolókkal, mobil eszközökkel rendelkeznek, illetve, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtanak vagy vesznek igénybe ezekhez kapcsolódóan, ugyanis előfordulhat, hogy azok 2017 januárjától speciális áfa kezelés alá tartoznak.

A fentiekben bemutatott kérdések, illetve az alkalmazandó uniós joggyakorlat értelmezésében, valamint a témában felmerülő bármilyen kérdésük megválaszolásában szakértő kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre.

város
Hasznosnak találta?