lshc

Hírek

Adómegtakarítási lehetőségek a gyógyszeriparban

Tapasztalataink szerint a Társaságok sok esetben értelmezési bizonytalanságok okán nem használnak ki olyan lehetőségeket, amelyek jelentős megtakarításokhoz vezethetnek akár több adónemben is. Az alábbiakban néhány, a gyógyszeripar szereplőit is érintő lehetőségre hívnánk fel a figyelmet, amelyek részletes ismertetésében készséggel állunk rendelkezésükre.

Szociális hozzájárulási adóval kapcsolatos kedvezmény

Amennyiben a társaságnál foglalkoztatott/kölcsönzött munkavállalók egy része olyan munkakört lát el, amely nem igényel szakképzettséget, a megfelelő FEOR főcsoport alkalmazása mellett jelentős mértékű szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesíthető. A kedvezmény mértéke egyenlő a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér (korábbi években 100 ezer forint) után fizetendő szociális hozzájárulási adó 50%-ával. Sok esetben előfordul, hogy a Társaságok a munkavállalók egyes csoportjait hibás FEOR főcsoportba sorolták és ezért elestek az adókedvezmény érvényesíthetőségétől, mindazonáltal még ebben az esetben is van lehetőség az adókedvezmény utólagos igénybevételére.

Amennyiben az Önök Társaságánál olyan munkakörben is foglalkoztatnak munkavállalókat, amely megfelelhet a szakképzettséget nem igénylő munkakörnek, de a Társaság jelenleg nem érvényesíti a fenti kedvezményt, vagy kérdésként merült fel, hogy egy meglévő munkakör és az ahhoz kapcsolódó feladatok besorolhatók-e a szakképzettséget nem igénylő munkakör kategóriájába, forduljon hozzánk bizalommal. Igény esetén megvizsgáljuk, hogy fennállnak-e az adókedvezmény érvényesítésének feltételei jelenleg, továbbá érdemes lehet megvizsgálni a kedvezmény visszamenőleges érvényesítésének lehetőségét is.

Kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos kedvezmények

Tapasztalatunk alapján az egészségiparban működő cégek olyan tevékenységeket is a kutatás-fejlesztésnek minősíthető tevékenységeik körébe sorolhatnának, melyek önmagukban nem tekinthetőek annak. Ugyanakkor, ezen tevékenységek, vagy részfolyamatok szerves és elengedhetetlen részét képezhetik egyes összetett kutatás-fejlesztési folyamatoknak. Ide sorolható például a gyógyszerkutatási tevékenységet folytató cégek esetében a klinikai vizsgálati fázishoz kapcsolódó, úgynevezett monitoring tevékenység is.

A kutatás-fejlesztési projektekhez kapcsolódó közvetlen költségek után adóalap, illetve adókedvezmény érvényesíthető a társasági adó, helyi iparűzési adó, innovációs járulék és gyógyszeradó tekintetében, amelyet további lehetőségek (pl. fejlesztési adókedvezmény, szociális hozzájárulási adó csökkentés, ún. „háromszoros” kedvezmény) egészítenek ki.

A kedvezmények igénybevételét megelőzően javasolt az illetékes hatóság, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, szakértői minősítését kérni. Szakértő kollégáink jelentős tapasztalattal rendelkeznek kutatás-fejlesztési tevékenységek hatósági minősítésével kapcsolatos eljárásokban. Figyelemmel erre örömmel állunk ügyfeleink rendelkezésére, hogy megosszuk releváns tapasztalatainkat és támogatást nyújtsunk konkrét minősítési eljárásokkal összefüggésben.
 

Helyi iparűzési adóval kapcsolatos lehetőségek

Az önkormányzatok az egészségiparban működő cégeket is érintően vitatják a közvetített szolgáltatások és alvállalkozói teljesítések költségeinek elszámolhatóságát a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék alapjával szemben. Az ellenőrzési hullám több Kúria ítéletre vezethető vissza, amelyekben a közvetített szolgáltatások elszámolását szigorú, a számlákat és analitikákat érintő formai, valamint a szerződéseket érintő tartami feltételektől tette függővé a Kúria. A Deloitte adójogvitákra és adóperekre specializálódott csapatával különös figyelmet fordítottunk mind az önkormányzatok, mind a Kúria joggyakorlatának nyomon követésére. Emellett a PM-mel folytatott egyeztetések alapján nemcsak a kockázatcsökkentés terén tudunk hasznos információkkal szolgálni, hanem abban az esetben is, ha jelentős a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék terhére el nem számolható igénybevett szolgáltatás a társaságuknál. Ilyen esetben a Kúria és a PM álláspontja mentén segítünk átgondolni az egyes lehetőségeket (egyes igénybevett szolgáltatások, pl. exportértékesítésekhez kapcsolódó fuvarozási költségek, vagy bérgyártási költségek, alvállalkozói teljesítéssé alakítása, illetve egyes esetekben anyagköltségként való figyelembevétele) és kialakítani az adott szolgáltatások elszámolhatóságának feltételeit.

Amennyiben az adott szolgáltatás jellege igényli, a kialakított álláspont PM-mel való megerősítése érdekében állásfoglalás iránti kérelem elkészítésében is örömmel állunk rendelkezésükre.

Általános forgalmi adóval kapcsolatos lehetőségek

Az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata analógia alapján lehetőséget teremtett a Társaság által megfizetett áfa visszatérítésére, többek között az iparágban felmerülő gyógyszeradófizetési kötelezettségre tekintettel. A visszatérítési kérelem egy olyan speciális jogorvoslati eljárás keretében kezdeményezhető az adóhatóságnál, amely nem jár adóhiány megállapításának kockázatával. A Deloitte örömmel áll a Társaság rendelkezésére a visszatérítési folyamat kezdeményezésében és teljeskörű lebonyolításában.

Hasznosnak találta?