tarsfinanszirozas

Hírek

Átmeneti könnyítések az uniós társfinanszírozású projektek végrehajtásában

Reagálva a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetre, az Innovációs és Technológiai Minisztérium komplex intézkedéscsomagot dolgozott ki az uniós társfinanszírozású projektek végrehajtásában. Ennek keretében átmenetileg egyszerűbb és rugalmasabb szabályozást vezet be a határidők, az indikátorok és a pénzügyi elszámolások teljesítésében, valamint a támogatási szerződések módosításának, ügyintézésének menetében. Az intézkedések automatikusan életbe lépnek minden projektnél, további teendő nem szükséges. Amennyiben a projektek végrehajtásában akkora akadály keletkezik, amely a bejelentetteken túlmutató intézkedéseket igényel, azt továbbra is jelezni kell az irányító hatóság felé. A bejelentett intézkedések egyelőre nem módosítják a kormányrendeletet (272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet), továbbra is az abban foglaltak az irányadók (különösen fontosak a „vis maior” esetére alkalmazandó rendelkezések).

Az intézkedések lényegesebb pontjai az alábbiak:

 

Határidők teljesítésének átmeneti szabályai

A járványhelyzet okozta csúszások átmeneti kezelése érdekében automatikusan három hónappal meghosszabbításra kerül a támogatási szerződések véghatárideje, az előleg elszámolására vonatkozó határidők, valamint a projekt mérföldköveinek teljesítésére vonatkozó határidők. A hiánypótlás teljesítésére és a tisztázó kérdés megválaszolására a jogszabály (272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet) által lehetséges leghosszabb határidőt állapítja meg az irányító hatóság.

A projektek megvalósítási területén való fizikai jelenlét nem szükséges, a vészhelyzet időtartama alatt átmenetileg helyszíni ellenőrzésre nem kerül sor, azonban ezeket a veszélyhelyzet megszűnését követő 1 éven belül pótolják. Fel kell készülni azonban arra, hogy a helyszíni ellenőrzést kiváltó digitális, vagy online módon történő ellenőrzésre sor kerülhet.

További fontos gyakorlati elem, hogy engedélyköteles eljárások esetén (pl.: építési engedély, használatbavételi engedély) a támogatási folyamat végrehajtásához (pl.: kifizetéshez) elegendő az eljárás megindításának igazolása, azaz még nem szükséges a jogerős engedély. Természetesen a jogerős engedélynek a későbbiek során rendelkezésre kell állnia, illetve majd be kell nyújtani az irányító hatóság felé.

 

Támogatási szerződés módosításának és teljesítésnek átmeneti szabályai

A támogatási szerződések módosítása egyszerűsített módon történik, kevesebb alátámasztó dokumentum bekérésével. Ez akkor lehet fontos, ha a bejelentett átmeneti intézkedéseken túlmutató szerződésmódosításokra is szükség van. Ha igazolható, hogy a szerződéstől való eltérés a veszélyhelyzet következménye, akkor a kedvezményezettre hátrányos jogkövetkezményt (pl.: elállást) nem indokolt érvényesíteni.

Amennyiben a projekt önállóan támogatható eleme már megvalósult, és önállóan is működőképes, a projekt a befejezés előtt a támogatás arányos csökkentésével lezárható.

 

Indikátorok és egyéb mutatók elszámolásának átmeneti szabályai

A veszélyhelyzet időtartama alatt a kedvezményezettnek a fenntartási időszak során a foglalkoztatotti bázislétszámot, vagy továbbfoglalkoztatást nem kell fenntartania, kivéve ahol a támogatás kifejezetten a munkahelyek megtartására irányult.

Az intézkedés különbséget tesz az európai uniós jogszabályokban szereplő kötelező indikátorok és a hazai vonatkozású mutatók között, ugyanis utóbbiak használatától és teljesítésétől az intézményrendszer átmenetileg el fog tekinteni.

 

Pénzügyi és elszámolási szabályok átmeneti változása

A támogatási előleg általános mértéke 25%-ról 50%-ra emelkedik azon ágazatok esetén, amelyeket leginkább érint a veszélyhelyzet. Az eddigi bejelentések alapján ezek például a következő szektorok: turizmus, vendéglátás, szórakoztatóipar, sport, kulturális szolgáltatások és személyszállítás, de ez a kör a jövőben még kibővülhet (a részletes listát jelenleg a 61/2020 (III. 23.) Kormányrendelet tartalmazza).

Ha egy rendezvény, workshop, stb. a koronavírus veszélyhelyzeti intézkedéseivel közvetlen összefüggésben elmarad, azt vis maior esetnek kell minősíteni, amennyiben a költségeket nem fedezi biztosítás vagy nem lehet visszafizettetni más módon.

A kedvezményezett joga, hogy az átmeneti hosszabbítási vagy könnyítési lehetőségekkel ne éljen, minden esetben a pályázó hatásköre, hogy saját projektjének végrehajtása szempontjából a számára legmegfelelőbb megoldást válassza. Azonban az irányító hatóságok ezen intézkedéseknek megfelelően járnak el, kivéve abban az esetben, ha a kedvezményezettől ezzel ellentétes tartalmú kéréséről kapnak értesítést.

Az intézkedések 2020. március 30-tól hatályosak.

Az intézkedésekről szóló részletesebb tájékoztatás elérhető az Innovációs és Technológiai Minisztérium honlapján.

Hasznosnak találta?