Hírek

Behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos kockázatmentes adóalapcsökkentés

Ahogyan arról korábbi hírlevelünkben már tájékoztattuk Önöket, a Deloitte egy négyrészes hírlevélsorozatot indít, amelynek keretében átfogó képet kívánunk adni a behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos kockázatmentes adóalapcsökkentés kapcsán kidolgozott megoldási javaslatokról.

A COVID-19 kapcsán kialakult jelenlegi gazdasági helyzetben az adóhatóság a korábbiakhoz képest sokkal nagyobb számban indít ellenőrzéseket. Ezen ellenőrzések egy részét az adóhatóság kifejezetten arra tekintettel indítja, hogy megvizsgálja a vállalkozások által a behajthatatlan követelések áfa-visszaigénylése érdekében kezdeményezett önellenőrzés megalapozottságát. Minderre tekintettel hírlevélsorozatunk első részeként az adóhatósági ellenőrzésekkel, illetve azok keretében történő adólapcsökkentés lehetőségével kapcsolatos legfontosabb megfontolásokra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Akárcsak a 2008-as gazdasági válság idején, a COVID-19 miatt tapasztalható gazdasági visszaesés következtében az adóhatóság sokkal nagyobb intenzitással kezd ellenőrzésekbe, amelyek sok esetben olyan időszakokat is érinthetnek, amelyekben a társaságnak behajthatatlan követelése keletkezett, és ezt valamilyen oknál fogva még nem érvényesítette.

Egy ilyen, ún. normál adóellenőrzés esetén mindenképpen célszerű annak átgondolása, hogy teljesülnek-e az Áfa törvény által meghatározott feltételek a behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos adóalapcsökkentéssel összefüggésben, illetve, hogy az adóalap csökkentéséhez szükséges dokumentumokkal teljes körűen rendelkezik-e a társaság. Az adóalapcsökkentést alátámasztó dokumentáció teljes körű megléte már csak azért is kiemelten fontos, mert azok adóhatósági ellenőrzés keretében történő beszerzésére sok esetben idő hiányában már nincs lehetőség. Az adóhatóság az iratok benyújtására ugyanis rendszerint rövid, pár napos határidőt biztosít a vállalkozások számára, ugyanakkor például ezzel szemben egy behajthatatlansági nyilatkozat beszerzése több hetet is igénybe vehet, amely azt is eredményezheti, hogy az adóhatóság nem fogadja el a társaság adóalapcsökkentésre irányuló kérelmét.

Ezen felül minden esetben egyedileg szükséges azt is megvizsgálni, hogy pontosan mely eljárás keretében kell kezdeményezni a behajthatatlan követelésekre eső áfa visszaigénylését. Ugyanis egy rosszul megválasztott eljárás eredményeképpen a társaság végérvényesen elveszítheti annak a lehetőségét, hogy a behajthatatlanná vált követelései kapcsán legalább az áfát az adóhatóságtól vissza tudja kérni, hiszen például egy utólagos adómegállapításra irányuló ellenőrzés lezárt időszakot eredményez, így az időszak későbbi módosítására és adóalapcsökkentésre a társaságnak már nem lesz lehetősége.

Annak érdekében, hogy az esetlegesen már megindult és folyamatban lévő adóellenőrzések miatt a társaság ne essen el a behajthatatlanná vált követelések áfa összegének visszaigénylési lehetőségétől, a Deloitte szakértői készséggel állnak az Önök rendelkezésére a megfelelő igényérvényesítési mód meghatározásában, illetve a megfelelő tartalmú nyilatkozatok elkészítésében és a társaság ellenőrzése során történő képviseletében.

Hasznosnak találta?