brexit

Hírek

Brexit: Elkezdődött a visszaszámlálás

2021. január 1-jétől három lépcsőben kerül bevezetésre a teljes határellenőrzés

A brit kormány 2020. június 12-én bejelentette, hogy nem kívánja meghosszabbítani a brexit kapcsán jelenleg is hatályban lévő átmeneti időszakot, így az 2020. december 31-én lejár. Ezen időpontot követően az Egyesült Királyság „harmadik országnak” fog minősülni és ennek megfelelően szükséges kezelni a termékek Egyesült Királyságba történő be- és kihozatalával összefüggő adó- és vámügyeket. A teljes határellenőrzés fokozatos bevezetésének a célja, hogy a COVID-19 által érintett vállalkozások számára megfelelő idő álljon rendelkezésre a megnövekedett adminisztratív terhekre való felkészülésre.

Első lépésként, 2021. január 1-jétől a normál „nem-ellenőrzött” termékeket importálóknak az Egyesült Királyságba történő behozataltól számított 6 hónap áll majd rendelkezésére a vámáru-nyilatkozat benyújtására. Lehetőség lesz továbbá a kapcsolódó vám megfizetésének halasztására is, legfeljebb a vámárunyilatkozat benyújtásának időpontjáig. Az említett kedvezmények azonban nem vehetők majd igénybe az „ellenőrzött” termékek (pl.: dohányáru, alkohol) behozatala esetén, tehát ezen termékek kapcsán már 2021. január 1-jétől határellenőrzésre és az importhoz kapcsolódó közterhek azonnali megfizetésére kell számítani.

Második lépésként, 2021. április 1-jétől az állati eredetű termékek, valamint a szabályozott növények és növényi termékek behozatala előzetes értesítéshez, valamint a szükséges egészségügyi dokumentumok benyújtásához kötött.

Harmadik lépésként, 2021. július 1-jétől az Egyesült Királyságba történő behozatal esetén az importáló köteles lesz teljes vámáru-nyilatkozatot tenni és az importhoz kapcsolódó közterheket azonnal megfizetni, kivéve abban az esetben, ha az importáló úgynevezett „egyszerűsített vámáru-szállítási eljárást” alkalmaz. Ez esetben az importálónak csupán minimális adminisztrációt szükség teljesíteni a termékbehozatal kapcsán, azzal, hogy a részletes vámáru-nyilatkozat és a vonatkozó közterhek megfizetése halasztható az importálást követő hónap negyedik napjáig.

Az Európai Uniós és az Egyesült Királyság közötti vámhatár visszaállítása alapvető változást jelent azon vállalkozások számára, amelyek korábban csak az unió belül értékesítettek, hiszen – amennyiben fenn kívánják tartani az üzleti kapcsolatot az Egyesült Királyságban lévő partnereikkel – ki kell alakítaniuk az export és import eljáráshoz kapcsolódó üzleti folyamataikat, amely alapos logisztikai tervezést igényel.

A termékek mozgatásához kapcsolódó adó- és vámeljárások hatékony lefolytatása érdekében javasolt minél előbb felmérni a megváltozott szabályok várható hatásait (pl.: vámteher és a vámkezelés adminisztratív költségeinek felmérése, döntés szolgáltató igénybevételéről, vagy belső szakértő alkalmazásáról), felmérni a lehetőségeket (pl.: speciális vámeljárások alkalmazhatóságának áttekintése, döntés halasztott vámfizetés kérelmezéséről, egyszerűsített vámeljárás alkalmazásáról), valamint megtenni a szükséges lépéseket (lokális vagy EU-s EORI szám igénylése, a vámárunyilatkozat kitöltéséhez szükséges információk összegyűjtése).

Importálás az Egyesült Királyságba az átmeneti időszak végén
Hasznosnak találta?