Brexit

Hírek

Felkészült már vállalkozása a BREXIT-re? Most tesztelheti 10 pontban!

Az október 31-i kilépéssel számolva kevesebb, mint két hét maradt a BREXIT-re való felkészülésre. Akár a sajtóban közzétett megállapodástervezet szerinti megegyezéssel, akár anélkül történik meg a kilépés, érdemes felülvizsgálni, hogy vállalkozása készen áll-e a Brexitre.

A következőkben 10 olyan pontot mutatunk be röviden, amellyel tisztában kell lennie egy olyan vállalkozásnak, amely kapcsolatban áll az Egyesült Királysággal. A legtöbb pont konkrét cselekvést is kíván, amelyre egyre kevesebb idő áll rendelkezésre, mindenképpen ajánlott tehát vállalkozásunk felkészültségi fokának felmérése az alábbi lista segítségével.

Brexit hírlevél

Brexit hírlevél

Potenciális konfliktusforrás lehet a BREXIT-et követően, hogy az érvényes szerződések esetében mely jogrendszer lesz alkalmazandó. Az így felmerült kérdéseket – különös tekintettel a joghatóságra, jogválasztásra, valamint a végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseket – érdemes újratárgyalni az érintett partnerekkel még a kilépést megelőzően.

Brexit hírlevél

Az INCOTERMS a nemzetközi kereskedelemben alkalmazandó standardokat (fuvarparitásokat) jelenti, amelyek tisztázzák, hogy a fuvarozás során felmerült terhek és költségek az eladót vagy vevőt terhelik. Az alkalmazott INCOTERMS ezáltal meghatározhatja azt is, hogy melyik fél felelős a vámalakiságok, egyéb kötelezettségek elvégzéséért. Az alkalmazott fuvarparitások, valamint az ezekből fakadó kötelezettségek felülvizsgálata elkerülhetetlen, szükség esetén az alkalmazott fuvarparitás újratárgyalására is szükség lehet.

Brexit hírlevél

Egy harmadik országban letelepedett vállalkozásnak magyarországi áfakötelezettségeinek teljesítésére pénzügyi képviselőt kell megbíznia, aki a vállalkozás helyett teljesíti az adókötelezettségeket és azokért egyetemleges felelősséget vállal. Erre érdemes felhívni az Egyesült Királyságban letelepedett partnerek figyelmét, illetve a BREXIT-et követően a magyar vállalkozásoknak is érdemes felülvizsgálni az Egyesült Királyságban folytatott tevékenységüket, és meggyőzödni arról, hogy az angol jogszabályok szerint kötelezettek-e pénzügyi képviselő megbízására, esetleg fennáll-e adóregisztrációs kötelezettségük.

Brexit hírlevél

Jelentős változásra kell számítani az Uniót érintő és a gazdasági szereplők széles köre által alkalmazott adminisztratív egyszerűsítések esetében is, tekintettel arra, hogy például a háromszögegyszerűsítés vagy a nemrégiben a „Quick Fix” (quickfix.deloitte.hu) által egységesített vevői készlet szabályok csak uniós viszonylatban értelmezhetők. Ezáltal még könnyebben felmerülhet az Egyesült Királyságban adóregisztrációs és egyéb, pl. adófizetési kötelezettség.

Brexit hírlevél

A vállalkozásoknak tisztában kell lenniük az értékesítési láncolatban betöltött szerepük megváltozásával, hiszen főszabály szerint az eddigi Közösségen belüli beszerzéseiket importként, a Közösségen belüli értékesítéseket pedig exportként kell a jövőben kezelniük. Mindez a vámadminisztrációs feladatok számának növekedését is jelenti. A vállalkozásoknak el kell dönteniük, hogy ezen többletfeladatokat a belső vámcsapat esetleges bővítésével vagy külső szolgáltató igénybevételével akarja ellátni.

Brexit hírlevél

Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság a kilépést követően nem uniós országnak fog minősülni a vállalkozásoknak számolni kell a felmerülő vámfizetési kötelezettséggel is. Az angol adóhatóság e tekintetben egy 12 hónapos átmeneti időszak bevezetését tervezi, amely során az alkalmazandó vám mértékét a termékek jelentős részénél nullára csökkentené. Azonban számos területen, mint például a mezőgazdaság vagy autóipar, nem lesz alkalmazható ez az egyszerűsítés. Az alkalmazandó vám mértékét az angol adóhatóság alábbi honlapján lehet ellenőrizni:

https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit/mfn-and-tariff-quota-rates-of-customs-duty-on-imports-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal

 

Brexit hírlevél

Ahhoz, hogy valaki a vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységet folytasson (árukat importáljon az Unióba, vagy exportáljon az Unióból), első lépésben egyértelműen azonosítania kell magát a vámhatóság előtt. Ehhez egy vámazonosító számot kell kapnia, amit EORI számnak nevezünk. A BREXIT-et követően meg kell különböztetni az uniós és az angol EORI számokat, ami következtében az uniós vállalkozásoknak a már meglévő EORI szám mellett egy angol EORI számot is igényelniük kell, valamint az angol vállalkozásoknak uniós EORI számot is igényelniük kell. Az angol EORI szám igényléséről az alábbi oldalon tájékozódhat:

https://www.gov.uk/eori

Brexit hírlevél

Abban az esetben, ha angol áfát hárítottak át vállalkozására, még lehetőség van ezen áfát visszatéríttetni egy egyablakos rendszeren keresztül (ELEKÁFA nyomtatvány). Tekintettel arra, hogy október 31. napját követően az Egyesült Királyság már nem uniós államnak fog minősülni, javasoljuk a 2019. október 31-ig Egyesült Királyságban felmerült áfa visszatéríttetését, tekintettel arra, hogy egyelőre nem tisztázott, hogy az Egyesült Királyság milyen rendszert fog alkalmazni az áfa visszatérítésére a BREXIT-et követően.

Brexit hírlevél

Bár az Egyesült Királyságban adóügyi illetőséggel rendelkező társaságok Magyarországról származó jövedelmeinek adózása a BREXIT után sem változik meg, a magyar társaságok Egyesült Királyságból származó tőkejövedelmeit – az átmeneti rendelkezésektől függően – az Egyesült Királyságban forrásadó-fizetési kötelezettség terhelheti a BREXIT után. Bizonytalanná válhat továbbá az Egyesült Királyságot is érintő határon átnyúló egyesülések jogi megvalósíthatósága, társasági adó szempontból pedig ezen egyesülések kedvezményezett átalakulásként történő minősítése, s ennélfogva a hozzájuk kapcsolódó adósemlegesség lehetősége is. A fentieken túl a BREXIT a brit társaságok magyarországi fióktelepeinek működését is érintheti, hiszen a fióktelepekre vonatkozó közzétételi, letétbe helyezési valamint könyvvizsgálati kötelezettségek alól jelenleg csak az uniós székhelyű vállalkozások fióktelepei mentesülnek automatikusan.

Brexit hírlevél

Az Egyesült Királyság megállapodás nélküli kilépésének esetére a magyar Parlament egy külön jogszabályt alkotott a legfontosabb kérdések kezelésére. A rendezetlen kilépés esetére szóló törvény módosítaná többek között a nyugdíjjal, társadalombiztosítási és szociális ellátásokkal, beutazással és tartózkodással kapcsolatos jogszabályokat. Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság és Magyarország között van érvényben a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, egy esetleges rendezetlen kilépés sem teremt érdemben új helyzetet a magánszemélyek adózása szempontjából. A külön jogszabályok megismerése ugyanakkor nagyon fontos egy megállapodás nélküli kilépés esetére. Rendezett Brexit esetén azonban az elfogadott megállapodás szerinti átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

Amennyiben további Egyesült Királyság specifikus információra lenne szüksége, látogasson el az alábbi weboldalra, ahol tájékozódhat Brexitre vonatkozó aktualitásokról.

https://indirecttaxbrexit.deloitte.co.uk/home

Hasznosnak találta?