tarsasagi adoalanyisag

Sajtóközlemények

Csoportos társasági adóalanyiság: figyelmen kívül hagyhatók a transzferár-szabályok?

A csoportos társasági adóalanyiságban résztvevő társaságok között végrehajtott ügyletek tekintetében főszabály szerint ugyan nem alkalmazandók a társasági adótörvény tételes transzferár-módosítási és dokumentációs szabályai, mégis felmerülhetnek továbbra is transzferárazást érintő kötelezettségek.

Budapest, 2019. július 23.

Az új szabályok alapján 2019. január 1-jétől lehetőség nyílik a csoportos adóalanyiság választására olyan társaságok számára, amelyek egymással 75 százalékos közvetlen vagy közvetett többségi befolyási viszonyban állnak. Az új szabályozás nem várt népszerűségnek örvend, eddig több mint kétszáz csoport nyújtotta be adócsoport létrehozása iránti kérelmét.

A csoportos társasági adóalanyiságban résztvevő társaságok között végrehajtott ügyletek tekintetében főszabály szerint nem alkalmazandók a társasági adótörvény tételes transzferár-módosítási és dokumentációs szabályai.

A csoporttagok transzferárazási szabályok alóli mentessége ugyanakkor nem alkalmazható olyan ügyletekre, amelyek egy csoportos adóalanyiság tagja és egy nem csoporttag kapcsolt vállalkozás között valósulnak meg. Ezen ügyletek esetében mindkét fél a Tao. tv. módosításait és dokumentációs szabályait köteles alkalmazni. Ezenkívül az olyan ügyletek esetében, amelyek eredményhatása az adócsoport létrejötte előtti, illetve azt követő időszakot is felöleli, speciális szabályok alkalmazandók, amelyek dokumentációs kötelezettséget és esetenként egyoldalú adóalap növelést írhatnak elő, így javasolt a csoporttagok között köttetett ügyletek transzferár szempontú felülvizsgálata

– hívta fel a figyelmet Prágay-Szabó Balázs, a Deloitte adóosztályának menedzsere.

A csoportos társasági adóalanyiságban résztvevő társaságok közötti ügyletek vonatkozásában továbbá figyelemmel kell lenni az alkalmazott árakra, különös tekintettel az ingyenes ügyletek, vagy az ésszerű gazdálkodással ellentétes szolgáltatási díjak esetében. A kapcsolódó jogszabályok az adócsoportok esetében sem tartalmaznak kivételt a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye alól, ennek megfelelően a valós gazdasági célt nélkülöző, a törvény céljaival ellentétes adóelőny elérésére irányuló ügyletek hordozhatnak társasági adó, valamint transzferár-megállapítási kockázatot az adócsoportok tekintetében is.

A fentieken túl, amennyiben a csoportos adóalanyiságban résztvevő tagok a szokásos piaci ártól eltérő áron folytatnak ügyleteket, kötelezettek lesznek a helyi iparűzési adó és innovációs hozzájárulási alapjaik kiigazítására, mivel ezen adónemek tekintetében a piaci árak alapulvétele az adókötelezettség megállapítása során változatlanul fennáll.

Hasznosnak találta?