maze

Hírek

DAC6 irányelv

Magyarországon is hatályba lép az adatszolgáltatási kötelezettség

A törvényjavaslat szerint az adótervezésben közreműködő nem kizárólag az lehet, aki kifejezetten megtervezi, forgalmazza, megszervezi, vagy végrehajtás céljából elérhetővé teszi a határon átnyúló konstrukciókat, hanem az is, akinek a releváns tények és információk alapján tudomása van, vagy akitől ésszerűen elvárható, hogy tudomása legyen arról, hogy ilyen konstrukciókhoz nyújt támogatást vagy ad tanácsot. Ebbe a körbe akár a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások is beleeshetnek a tanácsadási, illetve termékfejlesztési szolgáltatásaikon keresztül. Így mindenképpen szükséges a pénzügyi szektor szereplőinek megvizsgálni az érintett területeket, és kialakítani az adatszolgáltatáshoz, vagy az adatszolgáltatás alól történő mentesüléshez szükséges folyamatokat.

Az adatszolgáltatási kötelezettség azokra a határokon átnyúló konstrukciókra terjed ki, melyek megfelelnek a jogszabálytervezetben felsorolt ismertetőjegyek valamelyikének. Bizonyos ismertetőjegyek bekövetkezése csak akkor eredményez tényleges adatszolgáltatási kötelezettséget, ha a konstrukció az úgynevezett „fő előny vizsgálatára irányuló” tesztet is teljesíti, amely akkor valósul meg, ha a tranzakció vagy struktúra célja elsősorban adóelőny elérése. Ez nem csak abban az esetben fordulhat elő, ha kifejezetten az adóelőny miatt történik egy ügylet, hanem – számos értelmezési kérdést vetve fel – magában foglalja azt az esetet is, amikor egy adott konstrukció megvalósítása nyomán valamely személy ésszerűen számíthat adóelőny elérésére. Ennek a feltételnek a vizsgálata közreműködő tanácsadóként számos kérdést vethet fel, hiszen a fő előny objektív megítélése nem mindig lehetséges.

Az adatszolgáltatás főként olyan határon átnyúló konstrukciókat érinthet, amelyek kihasználják az egyes országok adójogi, információcserére vagy pénzügyi számlákra vonatkozó információcserét érintő jogszabályainak az eltéréseit, vagy fiktív ügyleteket tartalmaznak. Az ismertetőjegyek egy külön csoportja pedig a transzferár-szabályok országok közötti eltéréseit kihasználó, esetleges adóelkerülést célzó ügyleteket célozza meg.

Mivel már a 2018. június 25. és az adatszolgáltatási kötelezettség 2020. július 1-jei hatálybalépése közötti átmeneti időszakban végrehajtott konstrukciókról is adatot kell szolgáltatni abban az esetben, ha a konstrukciót ténylegesen meg is valósították ebben az időszakban, már most szükséges felmérni az esetlegesen adatszolgáltatási kötelezettség alá eső, elmúlt egy évben megvalósított tranzakciókat, illetve kialakítani a belső folyamatokat a jövőbeni tranzakciók vizsgálatára vonatkozóan. 2020. július 1-je után már a konstrukció véglegesítése is adatszolgáltatási kötelezettséget keletkeztet, vagyis a közreműködő tanácsadó már az ügyfélnek történő rendelkezésre bocsátást követően kötelezetté válhat függetlenül attól, hogy a konstrukciót megvalósítják-e.

A pénzügyi- és befektetési tanácsadók, bankok esetében érdemes minél előbb átvilágítani a termékfejlesztési és tanácsadási folyamatokat a jogszabálynak megfelelő adatszolgáltatás érdekében. Ennek keretében különösen el kell végezni:

  • azoknak a területeknek az azonosítását, amelyeket érinthet az adatszolgáltatási kötelezettség,
  • a szükséges szabályzatok elkészítését, az adatszolgáltatással érintett kollégák tájékoztatását, képzését,
  • az átmeneti időszakban megvalósított konstrukciók azonosítását,
  • az üzleti folyamatok felmérését és az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges teendők folyamatokba történő beépítését,
  • annak vizsgálatát, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges-e, és ha igen, milyen módosításokat végezni az ügyfelekkel kötött szerződésekben, vagy indokolt-e adatszolgáltatási nyilatkozat beszerzése az ügyféltől.

Új speciális folyamatokra lehet szükség az olyan ügyfeleknek készített befektetési vagy egyéb termékek esetében is, amelyek alapvetően nem adótervezést céloznak, de amelyeknél felmerülhet valamelyik ismertetőjegy teljesülése. Így különösen a pénzügyi szektor esetében szükséges azonosítani azokat az eseteket és terméktípusokat, amelyeknél legkésőbb 2020. július 1-jétől módosítani szükséges a termékfejlesztési és jóváhagyási folyamatokat az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében.

Hasznosnak találta?