Deloitte

Hírek

Adómentes támogatás - Elszámolható költségek távmunka esetén

A 487/2020. (XI. 11.) kormányrendelet értelmében az adóév első napján érvényes minimálbér 10%-ig elszámolható költségnek minősül a munkavállaló részére távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén kifizetett összeg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy távmunka esetén a munkáltatók a jelenlegi szabályok figyelembevételével havi 16.100 forint összegig támogatni tudják a távmunkában dolgozó munkavállalókat a felmerült többletköltségeik tekintetében. Az ilyen költségek igazolás nélkül elszámolhatók a rendelet alapján, azaz a munkavállalónak nem szükséges ezzel kapcsolatban bizonylatot bemutatnia a munkáltató felé.

A rendelet pontosítja továbbá az alábbiakat.

  1. A veszélyhelyzet ideje alatt nem kell alkalmazni a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 86/A. §-át, azaz a távmunkavégzés esetén alkalmazandó eltérő munkavédelmi szabályokat, ezzel is csökkentve a munkáltató adminisztratív terheit távmunkavégzés bevezetése esetén.
  2. Távmunkavégzés esetén a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg, tehát a megfelelő munkavédelmi tájékoztatás birtokában a munkavállaló megítélésére van bízva, hogy a távmunkavégzés céljából általa használt helyiség alkalmas-e az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre.
  3. A veszélyhelyzet ideje alatt a munkavállaló és a munkáltató megállapodásban eltérhetnek a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény távmunkavégzést szabályozó 196. §-ától.

A fentiek szerint tehát a felek megállapodásán alapuló távmunkavégzés bevezetése akár a munkaszerződés módosítása nélkül is lehetséges, valamint akár alkalmanként is alkalmazható, nem kizárólag rendszeresen, azzal, hogy a munkáltatóknak fokozott figyelmet javasolt fordítani arra, hogy a munkavédelmi szabályokról tájékoztassák az érintett munkavállalókat.

A fenti rendelkezések november 12. napján léptek hatálya és 2021. február 8-án vesztik hatályukat.

Hasznosnak találta?