tamogatasi-keretrendszer

Hírek

Ideiglenes támogatási keretrendszer a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak kezelésére

A COVID-19 vírusjárvány által okozott gazdasági változásokra válaszul az Európai Bizottság ideiglenes támogatási szabályokat alkotott keretszabályozás formájában. Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy a tagállamok a COVID-19 vírusjárvány miatt nehézségekkel küzdő KKV-k és nagyvállalatok számára támogatást nyújtsanak különböző formákban (pl. vissza nem térítendő támogatás, visszafizetendő előleg, adóintézkedés, garanciadíj-támogatás, kamattámogatás).

A keretszabályozás kiegészíti a már meglévő állami támogatási keretrendszert, mivel az ideiglenes támogatások a meglévő támogatásoktól függetlenül, azok mellett igénybe vehetők a vállalatok számára. A tagállamok által alkalmazható ideiglenes támogatási lehetőségek részletszabályainak kidolgozása a tagállam feladata, melyet az Európai Bizottságnak szükséges jóváhagynia, azonban a gazdasági helyzet miatt rugalmas, gyors átfutás várható.

A keretszabályozás alapján - a járványhelyzet alakulásától függően – előreláthatólag 2020. december 31-ig nyújthatók támogatások (eddig kell megkötni a támogatott hitel- ás garanciaszerződéseket, illetve odaítélni a vissza nem térítendő támogatást vagy adóelőnyt) olyan vállalkozások számára, melyek 2019. év végén nem minősültek nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, de nehézségeik támadtak a COVID-19 vírusjárványra visszavezethetően.

A főbb támogatási lehetőségek keretszabályait az alábbiakban összegeztük. Információink szerint a Magyarországon elérhetővé váló támogatási lehetőségek részletszabályainak kidolgozása is megkezdődött, amelyek elérhetőségéről haladéktalanul tájékoztatjuk Önöket.

 

1. Vissza nem térítendő támogatás, visszafizetendő előleg vagy adóintézkedés

Vissza nem térítendő támogatás, visszafizetendő előleg vagy adóintézkedés formájában maximálisan 800,000 eurónak megfelelő összegben lesz nyújtható támogatás a vállalkozások számára, a kapcsolt vállalkozásokat is beleértve. A mezőgazdasági és a halászati szektorban a támogatás összege 100,000; ill. 120,000 euró maximális összegben került meghatározásra.

Fontos kiemelni, hogy az így kapott támogatás az ún. csekély összegű (de minimis jogcímen nyújtott) támogatásokat nem érinti, azok mellett nyújtható, tehát a 800,000 euró keretösszeget az igénybe vett de minimis támogatás (főszabály szerint 3 pénzügyi év alatt alatt max. 200,000 eurónak megfelelő összeg) nem csökkenti, illetve a jövőbeli de minimis támogatások lehetséges összegét sem érinti az ideiglenes támogatás.

 

2. Banki hitelekhez közvetlenül nyújtott garanciadíj-támogatás

A tagállamok csökkentett díjú garanciát nyújthatnak a 2020. december 31-ig megkötött banki (beruházási vagy forgóeszköz-) hitelekhez kapcsolódóan a vállalatok számára, mely díjat a vállalkozás mérete és a garancia időtartama alapján állapítják meg.

A kedvezményes díj maximum 6 évre szólhat és az állami garancia mértéke akár a tőketartozás 90%-a is lehet (amennyiben az állam az elsődleges veszteségviselő, a garancia mértéke maximum 35%). Az így biztosított hitelösszeg nem haladhatja meg a vállalkozás kétévi bérköltségét vagy a 2019-es árbevétel negyedét. Felhívnánk a figyelmet, hogy indokolt esetben ennél magasabb összegű hitel is biztosítható likviditási célokra (likviditási terv alapján), nagyvállalat esetén akár 12 hónapon keresztül.

 

3. Banki hitelekhez közvetlenül nyújtott kamattámogatás

A tagállamok kamattámogatást nyújthatnak a 2020. december 31-ig megkötött beruházási vagy forgóeszközhitelekhez, a vállalkozás mérete és hitelfutamidő alapján meghatározott, alacsony kamatszinteken. Ez esetben is, a kamattámogatás legfeljebb hat évre szólhat és a kamattámogatással érintett hitelösszeg nem haladhatja meg a vállalkozás kétévi bérköltségét vagy a 2019-es árbevétel negyedét. Indokolt esetben likviditási célokból magasabb összegű hitelösszeg is támogatható.

Kiemelnénk, hogy a vállalkozás azonos hitel vonatkozásában vagy kamattámogatást vagy garanciadíj-támogatást vehet igénybe, a kettő nem kombinálható.

 

4. Bankokon keresztül nyújtott garanciadíj- és kamattámogatás

A keretszabály lehetővé teszi, hogy a 2. és 3. pontban részletezett garanciadíj- és kamattámogatások különböző bankokon, pénzügyi intézményeken keresztül jussanak el a kedvezményezett vállalkozásokhoz. Ebben az esetben biztosítani szükséges, hogy a támogatást a bank továbbadja a végső kedvezményezett vállalkozásnak és nem szolgálhatja a bank életképességének megőrzését vagy fizetőképességének fenntartását.

 

5. Rövid lejáratú export-hitel biztosítás

A keretszabály külön pontban foglalkozik a járványnak a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra gyakorolt hatásaival. Bár az Európai Bizottság álláspontja szerint piacképes kockázatokra nem nyújtható állami támogatás, a keretszabály rögzíti, hogy a vírus okozta válsághelyzet előidézheti, hogy bizonyos kockázatok átmenetileg nem lesznek piacképesek egyes tagállamokban. Ennek megfelelően a tagállam bizonyíthatja, hogy bizonyos kockázatok átmenetileg nem piacképesek, így ezen kockázatokra is nyújtható akár állami támogatás.

 

A fenti támogatási lehetőségek leginkább a vírusjárvány miatt hirtelen nehéz helyzetbe került, operációját felfüggeszteni vagy csökkenteni kényszerült vállalkozásoknak nyújthatnak segítséget. Többek közt segíthet az ideiglenes likviditási problémák kezelésében, az operáció fenntartásában, későbbi beindításában (pl. munkaerő megtartása, bérköltségek finanszírozása). Mivel az eddig elérhető támogatási lehetőségektől függetlenül alkalmazhatók és nem érintik az adott tagállamban már rendelkezésre álló állami támogatási eszközöket, így akár az azokkal való együttes igénybevétel és kombináció is lehetséges.

Az, hogy Magyarországon pontosan mely támogatási lehetőségek, milyen részletszabályokkal válhatnak elérhetővé az egyes vállalkozások számára, elsősorban a hazai jogalkotásától függ. Mivel a keretszabályozás március 19-én jelent meg, a támogatási részletszabályainak kidolgozása folyamatban van, részletes információk a későbbiekben várhatók.

Az Európai Bizottság COVID-19 vírusjárvány idején a gazdaság segítése érdekében bevezethető állami támogatási intézkedésekre vonatkozó átmeneti keretszabályra vonatkozó közleménye magyar nyelven itt elérhető.

A COVID-19 vírusjárvánnyal kapcsolatos és egyéb állami támogatási kérdéseket illetően keresse szakértőnket az alábbi elérhetőségeken.

Hasznosnak találta?