Hírek

Jelentős változások az EKD támogatás kapcsán

2019. szeptember 1-jétől a HIPA NZrt. látja el a HIPA korábbi befektetés-ösztönzési feladatait. Az átvétellel járó technikai módosításokon felül az EKD támogatás feltételrendszere is kedvezően módosul, melynek célja elsősorban a termelés hatékonyságának fokozására, valamint a minőségi munkahelyek számának növelésére ösztönözni a beruházókat. A szakmai módosítások 2019. október 1-jén léptek hatályba.

Új eszköz alapú támogatási jogcím

A módosítás következtében már munkahelyteremtés nélkül is elérhető támogatás eszköz alapú beruházásokhoz, az árbevétel és bértömeg növelése esetén. Ennek feltétele, hogy a beruházás volumene a fejlődő megyékben (Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Baranya megyékben) elérje az 5 millió eurót, míg az egyéb megyékben a 10 millió eurót, és a beruházó a bázislétszámot fenntartsa. Az induló vállalkozásoknak árbevételüket 3 millió euróval, míg bértömegüket 300 ezer euróval kell növelniük, míg nem induló vállalkozások esetében az árbevételt és/vagy bértömeget minimum 30%-kal kell növelni a beruházás befejezéséig, majd fenntartani a fenntartási időszakban. Fontos szempont, hogy a beruházás az államháztartás szempontjából megtérülő legyen, így a támogató kedvezően értékeli továbbra is a munkahelyteremtés vállalását.

EKD támogatási jogcímek a módosítás következtében

Az új támogatási jogcím megjelenésével párhuzamosan megszűnik a korábbi eszköz-alapú (munkahelyteremtés vállalása) és a technológia-intenzív beruházási jogcím. Összefoglalva, október 1-jétől az alábbi célokra nyújtható támogatás:

  • Eszköz-alapú beruházások (árbevétel és/vagy bértömeg növelése esetén);
  • Kutatás-fejlesztési projektek (25 új K+F munkahely létesítése esetén);
  • Regionális szolgáltató központ létrehozása vagy bővítése (50 új munkahely létesítése esetén).

További fontosabb módosítások

  • Induló vállalkozás fogalmának bevezetése: Induló vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely a beruházás megkezdését megelőző, utolsó lezárt üzleti évben a 3 millió eurós bázis árbevételt és a 300 ezer eurós bázis bértömeget vállalatcsoport szinten nem ér el, vagy nem rendelkezik lezárt üzleti évvel.
  • Bértömeg fogalmának bevezetése: Az új jogcím miatt bevezetésre került a bértömeg fogalma, mely a személyi jellegű ráfordítások bérjárulékokkal csökkentett mértéke.
  • Baranya megye mint fejlődő megye: Baranya megye esetében a minimális beruházási összeg nagysága 5 millió euróra csökkent.
  • Az üzleti terv összetétele és felülvizsgálata: A módosítás szerint a HIPA az eddigiekhez képest részletesebb és új szempontok (pl. a pénzügyi terv mutatóira vonatkozó érzékenységvizsgálat, piacra lépés folyamatának bemutatása, marketingterv, értékesítési terv) rendelkezésre álló beszállítói, vevői, kivitelezői, partneri szándéknyilatkozatok, szerződések bemutatása) szerint kidolgozott üzleti tervet vár el, amit a jegyzőkönyvezés végéig szükséges benyújtani. Az üzleti tervet a HIPA jogosult szakértő bevonásával felülvizsgálni és a támogatási ajánlat feltételévé tenni.
  • Ingatlan értéke mint elszámolható költség: Kizárásra került az elszámolható költségek köréből az ingatlan vételára és a független ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított piaci érték különbsége, az ingatlanok esetleges túlárazásának elkerülése érdekében.

Amennyiben az EKD támogatást, vagy egyéb állami támogatási kérdéseket illetően bővebb információra lenne szükségük, kérjük, keressék szakértőnket az alábbi elérhetőségeken.

Hasznosnak találta?