bertamogatas

Hírek

Kedvező változások a munkahelyek fenntartására irányuló bértámogatási programban

Kedvezően módosult a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet). A főbb változásokat a következő pontokban foglaltuk össze, a bértámogatásról készült előző összefoglalónkat pedig itt olvashatja el.

A kormányrendelet 2020. április 29-én lép hatályba, azonban a módosításokat a kihirdetés napján, valamint a módosítások hatálybalépése előtt folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

A módosítás főbb pontjai:

Módosult a „csökkentett munkaidő” fogalma, amely értelmében a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti huszonöt százalékát elérő, de a nyolcvanöt százalékát meg nem haladó részmunkaidő számít csökkentett munkaidőnek, így a támogatás akár napi 2 órás foglalkoztatás után is igénybe vehető lesz.

A létszámtartási kötelezettség már nem a kérelem benyújtásának napján meglévő statisztikai állományi létszám fenntartására vonatkozik, hanem a munkaadóval együttes kérelmet benyújtó munkavállaló munkaviszonyának fenntartására. A támogatott munkavállaló tekintetében rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerülhet sor.

A támogatás összege megegyezik a kérelem benyújtásának napján hatályos alapbér általános szabályok szerint megállapított személyijövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százalékával. A támogatás havi összegének meghatározásakor a maximálisan figyelembe vehető alapbér adókkal és járulékokkal csökkentett összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét.

A támogatás igénylését egyszerűsítendő kikerül a kormányrendeletből az a pont, amely szerint szükséges a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülmények, illetve ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggésének, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedések bemutatása.

Módosul az „egyéni fejlesztési idő” definíciója, amely szerint a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében a támogatás időtartama alatt vagy azt követő két éven belül mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól.

A munkáltatónak nem kell megfelelnie annak a követelménynek, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak.

Szintén kedvező változás, hogy a módosítások értelmében a bértámogatás kiterjed a munkaidőkeretben foglalkoztatott dolgozókra is, a távmunkára és az otthoni munkavégzésre, illetve a munkaerő-kölcsönző cégekre.

A kormányrendelet értelmében nem szükséges a munkaszerződéseket egyenként módosítani, mivel a kormányrendelet erejénél fogva a határozathozatal napján a kérelemben foglaltak szerint módosul a munkaszerződés a támogatás időtartamára a csökkentett munkaidő és egyéni fejlesztési idő tekintetében, kivéve, ha a felek a kérelem benyújtását megelőzően már módosították a munkaszerződést.

Amennyiben a fenti támogatással kapcsolatban további kérdése lenne, szívesen állunk rendelkezésére.

Hasznosnak találta?