kedvezo valtozasok

Hírek

Kedvező változások a termékek Európai Unió területén kívülre történő kivitelének igazolását illetően

A 2019. június 4-én az Országgyűlésnek benyújtott nyári adócsomag kedvező változást hozhat a termék Európai Unió (EU) területén kívülre történő kivitelének igazolásával kapcsolatban, ugyanis a javaslat megteremti annak a lehetőségét, hogy az adóalany számára a termék kivitelét ne a kiléptető, hanem a kiviteli hatóság is igazolhassa.

A jelenleg hatályos szabály szerint az EU területén kívülre történő kivitel áfamentességéhez a kiléptető hatóságnak kell igazolnia, hogy a termékek elhagyták az EU-t. Jelenleg tehát kizárólag a kiléptető hatóság üzenete (vagyis az elektronikus kiléptetési rendszerben (ECS) küldött üzenet) elfogadott, ennek hiányában az adómentesség nem alkalmazható.
A javaslat alapján azonban már nemcsak a kiléptető, hanem a kiviteli hatóság igazolása is alkalmas lenne az áfamentesség alkalmazásához. Jellemzően olyan kivitel esetén válik el a kiléptető és kiviteli hatóság, amikor az árut az egyik tagállamban jelentették be kivitelre, majd egy másik tagállamból hagyja el az Unió vámterületét. Kiviteli hatóság az a vámhivatal, amelynél a kiszállítandó árura benyújtják a kiviteli nyilatkozatot, kiléptető hatóság pedig az, ahol az áru elhagyja az Unió vámterületét.

A kiviteli hatóság általi igazolásra az új szabály szerint abban az esetben lenne lehetőség, ha az Uniós Vámkódex Végrehajtási rendelet („Rendelet”) szerinti keresési eljárásban a kiléptető hatóság nem igazolja, hogy a termék elhagyta az EU területét a Rendeletben meghatározott határidőn belül. Ekkor a nyilatkozattevő bizonyítékot szolgáltathat a kiviteli hatóságnak arról, hogy a termék elhagyta az EU területét, ami alapján a kiviteli hatóság igazolhatja az áruk kilépését a nyilatkozattevő (vagy az exportőr) számára. A Rendelet meghatározza a bizonyítás lehetséges módjait, különösen olyan okmányok benyújtását nevesítve, mint a címzett által aláírt vagy hitelesített szállítólevél másolata, a fizetési igazolás, a számla, a szállítólevél, az árut kiszállító gazdálkodó által aláírt vagy hitelesített okmány, illetve egyes vámhatósági okmányok.

A javaslat által biztosított engedmény lehetővé tenné tehát az export értékesítéseket teljesítők számára az áfamentesség alkalmazását abban az esetben is, ha nem rendelkeznek a kiléptető hatóság által küldött elektronikus üzenettel, de a kiviteli hatóságnál hitelt érdemlően bizonyították, hogy a termék elhagyta az EU területét. Az új szabály alkalmazható lenne az EU területére feldolgozásra behozott, majd ezt követően az EU-n kívülre kivitt termék, valamint az EU területéről igazoltan kivitt termékekhez kapcsolódó szolgáltatások esetében is.

A változás illeszkedik az Európai Bíróság („EuB”) egy korábbi döntéséhez, mely az exportértékesítés áfamentességének igazolása tárgyában rögzítette, hogy az értékesítések áfamentessége alapvetően tartalmi feltételeken (a tulajdonjog átszállásán, az elszállítás igazoltságán és azon, hogy a termék ténylegesen el is hagyja az EU területét) alapul, és nem tagadható meg a törvényben előírt vámeljárás elmaradására hivatkozással, ha az exportőr bizonyítani tudja, hogy a termék ténylegesen elhagyta az EU területét. Bár a javaslat szerinti könnyítés még mindig többletfeltétlelt jelent az EuB döntésében szereplő megközelítéshez képest, számos olyan esetben teszi lehetővé az áfamentesség alkalmazását abban az esetben is, ha az értékesítő nem rendelkezik a kiléptető hatóság által küldött igazolással.

Ez alapján érdemes lehet felülvizsgálni a jelenleg alkalmazott gyakorlatot, és felmérni, hogy az igazolási lehetőségek kibővülésével mentesíthetők-e korábban áfakötelesnek minősített, de tartalmilag teljesült export ügyletek. A Deloitte szakértői állnak szíves rendelkezésükre a múltbeli ügyletek felülvizsgálata és az export áfamentesség érvényesítése során egyaránt.

Hasznosnak találta?