eu-tamogatas

Hírek

Kedvezően módosult az uniós ideiglenes támogatási keretrendszer

Új lehetőségek hazai támogatás intézkedésekre

A Bizottság által március 19-én közzétett uniós ideiglenes támogatási keretszabályozás új rendelkezésekkel bővült, illetve az alkalmazott szabályok is részben módosultak. A módosításokkal öt új támogatási kategória is elérhetővé válik (pl. kutatás-fejlesztés és munkahelyek védelmét célzó támogatási formák) a már rendelkezésre álló négy kategória – vissza nem térítendő támogatás és adóintézkedések, garanciadíj-támogatás, kamattámogatás, bankokon keresztül nyújtott likviditási támogatás - mellett. A módosítások által a már meglévő támogatási kategóriákat is kiterjesztették, illetve néhány egybeszámítási szabály is egyértelműsítésre került.

Az ideiglenes támogatási keretrendszer alapján - a járványhelyzet alakulásától függően – előreláthatólag 2020. december 31-ig lesznek elérhetők a támogatások, melyek a meglévő támogatásoktól függetlenül, azok mellett igénybe vehetők a vállalatok számára. A részletszabályok kidolgozása továbbra is a tagállamok feladata, így valamennyi idő szükséges, míg a támogatások elérhetővé válnak az Európai Bizottság jóváhagyása után.

Az ideiglenes támogatási keretrendszer új támogatási jogcímeit az alábbiakban összegeztük.

 

1. A COVID-19 szempontjából releváns kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatás

Akár már 2020. február 1-jén megkezdett kutatásokra is igényelhető támogatás (vissza nem térítendő támogatás, visszafizetendő előleg, vagy adóintézkedés formájában), ahol a támogatás maximuma alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-a, ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén 80%-a, ami tovább növelhető, ha a kutatás tagállamok közti kooperációval valósul meg.

A kedvezményezettnek vállalnia szükséges, hogy az EGT-n belüli harmadik feleknek megkülönböztetés-mentes piaci feltételek mellett nem kizárólagos licenszeket biztosít.

 

2. Tesztelési és felskálázási (upscaling) infrastruktúrákhoz nyújtott beruházási támogatás

A keretrendszer lehetővé teszi a járványkezelésben fontos termékek (pl.: vakcinák, orvosi eszközök, védőfelszerelések, fertőtlenítők) tömegtermelését, azaz az első ipari felhasználást megelőző tesztelési és felskálázási infrastruktúra kialakításának és korszerűsítésének támogatását vissza nem térítendő támogatás, adóintézkedés, visszafizetendő előleg, illetve bizonyos esetekben veszteségfedezeti garancia formájában.

A támogatás mértéke az elszámolható költségek maximum 75%-a, mely a tagállamok közti kooperáció és a projekt gyors implementációja esetén tovább növelhető. A támogatott projektnek a támogatás odaítélésétől számított hat hónapon belül szükséges befejeződnie, és az így létrehozott infrastruktúrát több felhasználó számára elérhetővé kell tenni.

 

3. A COVID-19 szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatás

A keretrendszer a járványkezelésben fontos termékek gyártásával kapcsolatos beruházások támogatását is lehetővé teszi vissza nem térítendő támogatás, adóintézkedés, visszafizetendő előleg illetve bizonyos esetekben veszteségfedezeti garancia formájában.

A támogatás mértéke az elszámolható költségek maximum 80%-a, mely a tagállamok közti kooperáció és a projekt gyors implementációja esetén tovább növelhető. A támogatott projektnek a támogatás odaítélésétől számított hat hónapon belül szükséges befejeződnie, és az így létrehozott infrastruktúrát több felhasználó számára elérhetővé kell tenni.

 

4. Adó- és/vagy társadalombiztosítási járulékok elhalasztása formájában nyújtott támogatás

E jogcím keretében az adó- és járulékterhek teljesítésének legkésőbb 2022. december 31-ig történő elhalasztása formájában nyújtható támogatás, azzal, hogy a fizetési könnyítés engedélyezésére 2020. december 31-ig sort kell keríteni. Az új támogatási forma a vállalkozások likviditási korlátainak csökkentésére és a munkahelyek megőrzésére alkalmas eszköz.

 

5. Munkavállalók utáni bértámogatás formájában nyújtott támogatás a COVID-19-járvány alatti elbocsátások elkerülése érdekében 

A támogatás célja a COVID-19-járvány alatti elbocsátások elkerülése, a koronavírus-járvány miatt különösen érintett szektorokban vagy régiókban. A támogatás legfeljebb 12 hónap időtartamra adható olyan munkavállalók után, akiket egyébként az üzleti tevékenység COVID-19-járvány miatti felfüggesztése vagy csökkentése következtében elbocsátottak volna, azzal, hogy a szóban forgó munkavállalókat a támogatás teljes tárgyidőszakában folyamatosan foglalkoztatni szükséges.

A bértámogatás mértéke nem haladhatja meg a bruttó munkabér (munkáltatói társadalombiztosítási járulékkal együtt számított) 80%-át. A tagállamoknak lehetőségük van, különösen az alacsony bérkategóriák esetében, a támogatási intenzitás alternatív számítási módszereinek notifikációjára (pl.: a nemzeti átlagbér vagy a minimálbér felhasználásával).

 

Egyéb fontos változások az ideiglenes támogatási keretrendszerrel kapcsolatban:

  • Nehéz helyzetben lévő vállalkozásokat érintő szabályok: Támogatás bármely vállalkozásnak odaítélhető, amely nem volt 2019. december 31-én nehéz helyzetben; ugyanakkor igazolnia kell, hogy a támogatás odaítélésekor nehéz helyzetben van, vagy pénzügyi nehézségei támadtak a COVID-19 vírusjárványra visszavezethetően. Fontos könnyítés, hogy két új támogatási kategória esetében (adó- és/vagy társadalombiztosítási járulékok elhalasztása, munkavállalók utáni bértámogatás) nehéz helyzetű vállalkozások is részesülhetnek támogatásban.
  • A közvetlen támogatások, visszafizetendő előlegek vagy adókedvezmények formájában nyújtott támogatás: Az első jogcím alatt már nyújtható garancia, kölcsön és tőke is azzal, hogy ezen új formák esetén a teljes névérték nem haladhatja meg a 800 000 eurós keretet.
  • Hitelgaranciák formájában nyújtott támogatás és a kamattámogatás: Pontosításra került az eredeti közlemény szerinti minimumdíjak és hitelkockázati felárak alkalmazásától való eltérés lehetősége, illetve lehetőség van a két támogatás halmozására ugyanazon hitel vonatkozásában is, bizonyos esetekben.
  • Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás formájában nyújtott támogatás: A rövid lejáratú exporthitel-biztosításokról szóló közlemény 2020. március 27-i módosításával összhangban, a tagállamokba és egyes más fejlett államokba irányuló exporthoz nyújtott rövid lejáratú exporthitel-biztosítás átmenetileg nem piacképes.

A keretrendszerben elérhető támogatási kategóriák lehetővé teszik a tagállamok számára a flexibilisebb, célzottabb segítségnyújtást a koronavírus-járvány okozta nehézségek kezelésére. Az új támogatási lehetőségek amellett, hogy a vírusjárvány miatt hirtelen nehéz helyzetbe került, operációját felfüggeszteni vagy csökkenteni kényszerült vállalkozásoknak nyújthatnak segítséget, lehetővé teszik, hogy a vírusjárvány kezelésében fontos ágazatok, vállalatok nagyobb segítséget kapjanak.

Az, hogy Magyarországon az új támogatási lehetőségek közül pontosan melyek, milyen részletszabályokkal válhatnak elérhetővé az egyes vállalkozások számára elsődlegesen a magyar döntéshozói preferenciák és a költségvetési hatás függvénye.

Az Európai Bizottság COVID-19 vírusjárvány idején a gazdaság segítése érdekében bevezethető állami támogatási intézkedésekre vonatkozó átmeneti keretszabályra vonatkozó közleményéről szóló korábbi összefoglalónk itt elérhető.

A COVID-19 vírusjárvánnyal kapcsolatos és egyéb állami támogatási kérdéseket illetően keresse szakértőnket az alábbi elérhetőségeken.
 

Hasznosnak találta?